Školske patrole

letak -300dpi
Radna grupa ”PJEŠAK” nastala je 2011. godine, a sačinjavaju je predstavnici JKP ”Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o., Policijskih stanica Policijske uprave Tuzla, Aktiva direktora osnovnih škola općine Tuzla i Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Općine Tuzla.

Aktivnosti „Školskih patrola“, unutar radne grupe „Pješak“, se redovno obavljaju u septembru i aprilu svake godine. Glavni cilj ove aktivnosti je podizanje svijesti građana o važnosti poštivanja saobraćajnih pravila i propisa, te poticanje razboritog ponašanja prilikom sudjelovanja u saobraćaju, a samim tim i mogućnost preventivnog djelovanja na nastanak saobraćajnih nesreća.

Učenici članovi “školskih patrola” i policajci PU Tuzla na tuzlanskim raskrsnicama dijeljenjem edukativnih letaka upozoravaju učesnike u saobraćaju na eventualne prekršaje.

Aktivnosti „školskih patrola“ su:

  • radarska kontrola brzine kretanja vozila

  • kontrolu upotrebe mobilnih telefona tokom vožnje

  • kontrolu vezanja sigurnosnog pojasa i

  • korištenja sjedalica za djecu vozačima koji u svojim automobilima imaju djecu mlađu od 5 godina

  • prelazak pješaka na iscrtanom pješačkom prelazu

Kraj aprilskog ciklusa akcije radne grupe “Pješak” za 2018. godinu

Dana, 26.04.2018.godine, završen je aprilski  ciklus radne grupe “Pješak”, koji je trajao tri sedmice, a u toku svake sedmice po dvije osnovne škole iz područja koje obuhvataju policijske stanice Centar, Istok i Zapad su obavljale aktivnosti kontrole poštovanja saobraćajnih propisa usmjerene na podizanje nivoa saobraćajne kulture u našem gradu.
Fotografije sa aktivnosti radne grupe pješak za mjesec April:

 

Obavještenje o početku aktivnosti radne grupe „Pješak“ za 2018.godinu

Danas, 09.04.2018. godine, počinje novi ciklus aktivnosti radne grupe ”PJEŠAK” za 2018. godinu, koje su vezane za rad ”školskih patrola” s ciljem upozoravanja učesnika u saobraćaju na njihove eventualne prekršaje.
Radna grupa “PJEŠAK” formirana je 30. marta 2011. godine u cilju sprovođenja aktivnosti usmjerenih na povećanje sigurnosti pješaka, a sačinjavaju je predstavnici JKP ”Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o., Policijskih stanica Policijske uprave Tuzla (inspektori za saobraćaj i policajci za rad sa zajednicom) i Aktiva direktora osnovnih škola Grada Tuzla.
Članovi „školskih patrola“ su dječaci i djevojčice, učenici 4. i 5. razreda osnovnih škola Grada Tuzla. Prethodne aktivnosti „školskih patrola“ bile su vezane za upozoravanje pješaka koji počine prekršaj, na opasnosti i posljedice njihovih postupaka, upozoravanje vozača na obavezno korištenje sigurnosnih pojaseva, zabranu korištenja mobilnih telefona u toku vožnje, obavezu korištenja sjedalica za bebe vozačima koji voze djecu mlađu od 5 godina u automobilu i radarske kontrole brzine kretanja automobila, te dijeljenje edukativnih letaka u pratnji službenika zaduženih za rad sa zajednicom policijskih stanica Istok, Centar i Zapad.

Za April 2018. godine planirane su aktivnosti za slijedeće osnovne škole:

-OŠ „Solina“,
-OŠ „Simin Han“,
-OŠ „Centar“,
-OŠ „Jala“,
-OŠ „Mejdan“,
-OŠ „Miladije“.

Učešćem u ”školskim patrolama” kod učenika se razvija osjećaj odgovornosti i oni na taj način uče važnost poštivanja saobraćajnih pravila i propisa. U isto vrijeme ostali pješaci imaju priliku naučiti dijelove Zakona o osnovama bezbjednosti u saobraćaju, koji se odnose na njih i podsjetiti se na opasnosti koje prate neodgovorno ponašanje u saobraćaju.
Sve informacije i redovne izvještaje o radu “školskih patrola” moći ćete pronaći na službenoj internet stranici JKP “Saobraćaj i komunikacije – Tuzla” d.o.o Tuzla www.siktz.ba.

Obavjest o početku drugog ciklusa aktivnosti radne grupe „Pješak“ za 2017. godinu

Prva_strana_letka

U ponedjeljak, 02.10.2017. godine, započinje drugi ciklus aktivnosti radne grupe ”PJEŠAK” za 2017. godinu, koje su vezane za rad ”školskih patrola” s ciljem upozoravanja učesnika u saobraćaju na njihove eventualne prekršaje.
Radna grupa “PJEŠAK” formirana je 30. marta 2011. godine u cilju sprovođenja aktivnosti usmjerenih na povećanje sigurnosti pješaka, a sačinjavaju je predstavnici JKP ”Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o., Policijskih stanica Policijske uprave Tuzla (inspektori za saobraćaj i policajci za rad sa zajednicom) i Aktiva direktora osnovnih škola općine Tuzla.
Članovi „školskih patrola“ su dječaci i djevojčice, učenici 4. i 5. razreda osnovnih škola Grada Tuzla. Prethodne aktivnosti „školskih patrola“ bile su vezane za upozoravanje pješaka koji počine prekršaj, na opasnosti i posljedice njihovih postupaka, upozoravanje vozača na obavezno korištenje sigurnosnih pojaseva, zabranu korištenja mobilnih telefona u toku vožnje, obavezu korištenja sjedalica za bebe vozačima koji voze djecu mlađu od 5 godina u automobilu i radarske kontrole brzine kretanja automobila, te dijeljenje edukativnih letaka u pratnji pripadnika saobraćajnih patrola policijskih stanica Istok, Centar i Zapad.

Za Oktobar 2017. godine planirane su aktivnosti za slijedeće osnovne škole:

-OŠ „Slavinovići“;
-OŠ „Tušanj“;
-OŠ „Sjenjak“;
-OŠ „Pazar“;
-OŠ „Kreka“;
-OŠ „KŠC“;
-OŠ „Mejdan“;
-OŠ „Miladije“;

PRIJEDLOG RASPOREDA RADA “ŠKOLSKIH PATROLA” ZA OKTOBAR 2017. GODINE

PS ISTOK
OŠ “SLAVINOVIĆI” 03.10.2017. GODINE
PS CENTAR OŠ “TUŠANJ” 05.10.2017. GODINE
PS ISTOK
OŠ “SJENJAK” 10.10.2017. GODINE
PS CENTAR OŠ “PAZAR” 12.10.2017. GODINE
PS ZAPAD OŠ “KREKA” 17.10.2017. GODINE
PS CENTAR OŠ “KŠC” 19.10.2017. GODINE
PS ZAPAD OŠ “MEJDAN” 24.10.2017. GODINE
PS istok OŠ “MILADIJE” 26.10.2017. GODINE

Učešćem u ”školskim patrolama” kod učenika se razvija osjećaj odgovornosti i oni na taj način uče važnost poštivanja saobraćajnih pravila i propisa. U isto vrijeme ostali pješaci imaju priliku naučiti dijelove Zakona o osnovama bezbjednosti u saobraćaju, koji se odnose na njih i podsjetiti se na opasnosti koje prate neodgovorno ponašanje u saobraćaju.
Sve informacije i redovne izvještaje o radu “školskih patrola” moći ćete pronaći na službenoj internet stranici JKP “Saobraćaj i komunikacije – Tuzla” d.o.o Tuzla.

Obilježavanje završetka aprilskih aktivnosti radna grupa “Pješak” za 2017. godinu

Danas, 10.05.2017. godine, povodom završetka aprilskog ciklusa radne grupe “Pješak” je organizovano druženje na zatvorenom parkiralištu “Jezero Zapad” za učenike osnovnih škola Solina, Novi grad, Centar, Bukinje i Mihatovići učesnike aprilskih aktivnosti radne grupe “Pješak”.
Tokom druženja učesnici su vožnjom turističkim vozićem obišli znamenitosti grada Tuzla,  i za sve učesnike je organizovan prijem uz poklone, a zatim im je omogućeno i razgledavanje opreme koju koriste policajci u svom radu.

Završen aprilski ciklus akcije radne grupe “Pješak” za 2017. godinu

Dana, 04.05.2017.godine, završen je aprilski  ciklus radne grupe “Pješak”, koji je trajao četiri sedmice, a u toku svake sedmice po jedna osnovna škola iz područja koje obuhvataju policijske stanice Centar, Istok i Zapad je obavljala aktivnosti kontrole poštovanja saobraćajnih propisa usmjerene na podizanje nivoa saobraćajne kulture u našem gradu.

OŠ “Solina”

 

OŠ “Brčanka malta”

 

OŠ “Novi grad”

 

OŠ “Centar”

 

 

 

 

 

OŠ “Bukinje”

 


OŠ “Mihatovići”

 


OŠ “Čelić”

Početak prvog ciklusa rada školskih patrola za 2017. godinu

U utorak, 11.04.2017. godine, započinje novi ciklus „Školskih patrola“ za 2017. godinu, u organizaciji radne grupe „Pješak“, koji će započeti učenici osnovne škole Solina.
Tokom trajanja aprilskih aktivnosti radne grupe “PJEŠAK”, učenici 4. i 5. razreda osnovnih škola Grada Tuzla, će zajedno sa službenicima zaduženim za rad sa zajednicom policijskih stanica Istok, Centar i Zapad dijeljenjem edukativnih letaka educirat će učesnike u saobraćaju o posljedicama prekršaja koje su učinili. Edukativni letci, pripremljeni u saradnji sa MUP TK, PU Tuzla sadrže članove zakona koji propisuju sankcije za najčešće saobraćajne prekršaje.

Za april 2017. godine planirane su aktivnosti za slijedeće osnovne škole:
-OŠ “Solina”
-OŠ “Brčanska malta”
-OŠ “Novi grad”
-OŠ “Centar”
-OŠ “Bukinje”
-OŠ “Mihatovići”
-OŠ “Čelić”

Fotografije prve sedmice aktivnosti “školskih patrola” će biti objavljene nakon završetka prve sedmice aktivnosti.

Kraj oktobarskog ciklusa akcije radne grupe “Pješak” za 2016. godinu

Dana 4.11.2016. godine, završena je treća sedmica aktivnosti „Školskih patrola“ koja je ujedno i zadnja sedmica drugog ciklus  za 2016. godinu.
Učenici osnovnih škola “Husino”, “Kiseljak” i “Pasci” su i ove sedmice zajedno sa službenicima policije zaduženih za rad policije sa zajednicom, policijskih stanica Zapad – Pavljašević Nermina, Centar – Bajrić Nedžad, Zoletić Teufik i Istok – Hodžić Enver, dijeljenjem edukativnih letaka educirali učesnike u saobraćaju o posljedicama prekršaja koje su učinili na raskrsnicama grada Tuzla i u sklopu predviđenih aktivnosti učenici su nastavili sa upoznavanjem pravila vezanih za Sigurnost pješaka u saobraćaju u sklopu edukativnog predavanja.

Osnovna škola i učenici u drugoj sedmici aktivnosti:
OŠ „Lipnica“
Učenici četvrtog i petog razreda: Mauro Markanović, Dijana Šimić.
OŠ “Mramor”
Učenici četvrtog i petog razreda: Asim Pazelja, Anisa Beganović.
OŠ “Simin Han”
Učenici petog razreda: Edvin Mehmedović, Kanita Sakić.

Osnovna škola i učenici u trećoj sedmici aktivnosti:
OŠ „Gornja Tuzla“
Učenici četvrtog razreda: Armina Feukić, Faris Feukić.
OŠ „Breške“
Učenici petog razreda: Danis Ibrišević, Segmedina Saletović.
OŠ „Tušanj“
Učenici četvrtog razreda: Mehmedović Delila, Smajić Kenan.

Završena prva sedmica oktobarskih aktivnosti “Školskih patrola” za 2016. godinu

Dana 21.10.2016. godine, završena je prva sedmica oktobarskih aktivnosti radne grupe „PJEŠAK“ za 2016. godinu.
Učenici osnovnih škola “Husino”, “Kiseljak” i “Pasci” su ove sedmice zajedno sa službenicima policije zaduženih za rad policije sa zajednicom, policijskih stanica Zapad – Pavljašević Nermina, Centar – Bajrić Nedžad i Zoletić Teufik i Istok – Hodžić Enver, dijeljenjem edukativnih letaka educirali učesnike u saobraćaju o posljedicama prekršaja koje su učinili na raskrsnicama grada Tuzla.
Edukativni letci, pripremljeni u saradnji sa MUP TK, PU Tuzla sadrže članove zakona koji propisuju sankcije za najčešće saobraćajne prekršaje.
U sklopu predviđenih aktivnosti učenici su imali i edukativno predavanje od strane službenika policije zaduženih za rad policije u zajednici policijske uprave Tuzla na temu Sigurnost pješaka u saobraćaju.

Osnovne škole i učenici u prvoj sedmici aktivnosti:
OŠ „Kiseljak“
Učenici petog razreda: Galušić Dario i Mujkić Almedina.
OŠ „Husino“
Učenici četvrtog i petog razreda: Marić Gabriel i Pavljašević Lara.
OŠ „Pasci“
Učenici petog razreda: Paočić Lemija i Hrnjić Nadir.

Obavjest o početku drugog ciklusa aktivnosti radne grupe „Pješak“ za 2016. godinu

Prva_strana_letka

U ponedjeljak, 02.10.2017. godine, započinje drugi ciklus aktivnosti radne grupe ”PJEŠAK” za 2017. godinu, koje su vezane za rad ”školskih patrola” s ciljem upozoravanja učesnika u saobraćaju na njihove eventualne prekršaje.
Radna grupa “PJEŠAK” formirana je 30. marta 2011. godine u cilju sprovođenja aktivnosti usmjerenih na povećanje sigurnosti pješaka, a sačinjavaju je predstavnici JKP ”Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o., Policijskih stanica Policijske uprave Tuzla (inspektori za saobraćaj i policajci za rad sa zajednicom) i Aktiva direktora osnovnih škola općine Tuzla.
Članovi „školskih patrola“ su dječaci i djevojčice, učenici 4. i 5. razreda osnovnih škola Grada Tuzla. Prethodne aktivnosti „školskih patrola“ bile su vezane za upozoravanje pješaka koji počine prekršaj, na opasnosti i posljedice njihovih postupaka, upozoravanje vozača na obavezno korištenje sigurnosnih pojaseva, zabranu korištenja mobilnih telefona u toku vožnje, obavezu korištenja sjedalica za bebe vozačima koji voze djecu mlađu od 5 godina u automobilu i radarske kontrole brzine kretanja automobila, te dijeljenje edukativnih letaka u pratnji pripadnika saobraćajnih patrola policijskih stanica Istok, Centar i Zapad.

Za Oktobar 2017. godine planirane su aktivnosti za slijedeće osnovne škole:

-OŠ „Slavinovići“;
-OŠ „Tušanj“;
-OŠ „Sjenjak“;
-OŠ „Pazar“;
-OŠ „Kreka“;
-OŠ „KŠC“;
-OŠ „Mejdan“;
-OŠ „Miladije“;

PRIJEDLOG RASPOREDA RADA “ŠKOLSKIH PATROLA” ZA OKTOBAR 2016. GODINE

PS ISTOK
OŠ “SLAVINOVIĆI” 03.10.2017. GODINE
PS CENTAR OŠ “TUŠANJ” 05.10.2017. GODINE
PS ISTOK
OŠ “SJENJAK” 10.10.2017. GODINE
PS CENTAR OŠ “PAZAR” 12.10.2017. GODINE
PS ZAPAD OŠ “KREKA” 17.10.2017. GODINE
PS CENTAR OŠ “KŠC” 19.10.2017. GODINE
PS ZAPAD OŠ “MEJDAN” 24.10.2017. GODINE
PS istok OŠ “MILADIJE” 26.10.2017. GODINE

Učešćem u ”školskim patrolama” kod učenika se razvija osjećaj odgovornosti i oni na taj način uče važnost poštivanja saobraćajnih pravila i propisa. U isto vrijeme ostali pješaci imaju priliku naučiti dijelove Zakona o osnovama bezbjednosti u saobraćaju, koji se odnose na njih i podsjetiti se na opasnosti koje prate neodgovorno ponašanje u saobraćaju.
Sve informacije i redovne izvještaje o radu “školskih patrola” moći ćete pronaći na službenoj internet stranici JKP “Saobraćaj i komunikacije – Tuzla” d.o.o Tuzla.

Obilježavanje završetka aprilskih aktivnosti radna grupa “Pješak” za 2016. godinu

Danas, 26.04.2016. godine, povodom završetka aprilskog ciklusa radne grupe “Pješak” je organizovano druženje za učenike osnovnih škola Solina, Brčanska malta i Novi grad, učesnike aprilskih aktivnosti radne grupe “Pješak”.
Tokom druženja učesnici su vožnjom od osnovne škole Solina turističkim vozićem stigli do MUP-a, a na druženju je za učenike organizovan prigodan prijem, a zatim im je omogućeno i razgledavanje  voznog parka i opreme koju koriste policajci u svom radu.