Odluke o rezultatima okončanih postupaka javnih nabavki za 2021. godinu

Na linkovima ispod možete pogledati odluke o rezultatima:

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavka usluga održavanja vozila za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: nabavku i isporuku Boje za signalizaciju za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: nabavku i isporuku elektronaponskih kablova za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla

Odluka o poništenju postupka za javnu nabavku: nabavku i isporuku elektronaponskih kablova za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla

Odluka o poništenju postupka za javnu nabavku: nabavku i isporuku stubovi za električnu rasvjetu (metalni pocinčani stubovi) za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: nabavku i isporuku stubovi za električnu rasvjetu (metalni pocinčani stubovi) za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla

Odluka o poništenju postupka za javnu nabavku: nabavku i isporuku osiguranja za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla

Odluka o poništenju postupka za javnu nabavku: nabavku usluga održavanja vozila za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: nabavku i isporuku usluga osiguranja za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: nabavku usluga održavanja vozila za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla

Odluka o poništenju postupka za javnu nabavku: nabavku i isporuku rasvjetne opreme (LED Svjetiljke) za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: nabavku i isporuku goriva za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla

Odluka o poništenju postupka za javnu nabavku: nabavku i isporuku stubovi za uličnu rasvjetu (armirano betonski stubovi) za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla