Odluke o rezultatima okončanih postupaka javnih nabavki za 2018. godinu

Na linkovima ispod možete pogledati odluke o rezultatima:

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku nabavka i isporuka naftnih derivata, Dizel i Benzin goriva za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku nabavka i isporuka Rasvjetne opreme (sijalice i sl.) za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku nabavka i isporuka Rasvjetne opreme (LED svjetiljke) za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku nabavka i isporuka Rasvjetne opreme (stubovi i konzole) za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku nabavka i isporuka Rasvjetne opreme (Uklopni satovi, el. kablovi i materijal) za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku nabavka i isporuka naftnih derivata, dizel goriva za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku nabavka i isporuka traka za štampače za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o poništenju postupka za javnu nabavku nabavka i isporuka usluga osiguranja za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku nabavka i isporuka usluga osiguranje za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku nabavka i isporuka boje za signalizaciju (boje za označavanje puteva) za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku nabavka i isporuka usluga mobilne telefonije za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku nabavka i isporuka novih teretnih motornih vozila za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku nabavka i isporuka usluga osiguranja 2 (dva) nova vozila za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o poništenju postupka za javnu nabavku nabavka i isporuka rasvjetne opreme (LED svjetiljke) za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku nabavka i isporuka vozila za posebne namjene – autokorpe za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku nabavka i isporuka vozila za posebne namjene – autokorpe za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o poništenju postupka za javnu nabavku nabavka i isporuka rasvjetne opreme (LED svjetiljke) za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla