Kraj oktobarskog ciklusa akcije radne grupe “Pješak” za 2016. godinu

Dana 4.11.2016. godine, završena je treća sedmica aktivnosti „Školskih patrola“ koja je ujedno i zadnja sedmica drugog ciklus  za 2016. godinu.
Učenici osnovnih škola “Husino”, “Kiseljak” i “Pasci” su i ove sedmice zajedno sa službenicima policije zaduženih za rad policije sa zajednicom, policijskih stanica Zapad – Pavljašević Nermina, Centar – Bajrić Nedžad, Zoletić Teufik i Istok – Hodžić Enver, dijeljenjem edukativnih letaka educirali učesnike u saobraćaju o posljedicama prekršaja koje su učinili na raskrsnicama grada Tuzla i u sklopu predviđenih aktivnosti učenici su nastavili sa upoznavanjem pravila vezanih za Sigurnost pješaka u saobraćaju u sklopu edukativnog predavanja.

Osnovna škola i učenici u drugoj sedmici aktivnosti:
OŠ „Lipnica“
Učenici četvrtog i petog razreda: Mauro Markanović, Dijana Šimić.
OŠ “Mramor”
Učenici četvrtog i petog razreda: Asim Pazelja, Anisa Beganović.
OŠ “Simin Han”
Učenici petog razreda: Edvin Mehmedović, Kanita Sakić.

Osnovna škola i učenici u trećoj sedmici aktivnosti:
OŠ „Gornja Tuzla“
Učenici četvrtog razreda: Armina Feukić, Faris Feukić.
OŠ „Breške“
Učenici petog razreda: Danis Ibrišević, Segmedina Saletović.
OŠ „Tušanj“
Učenici četvrtog razreda: Mehmedović Delila, Smajić Kenan.