Video nadzor

JKP „Saobraćaj i komunikacije – Tuzla“ d.o.o. Tuzla upravlja sistemom video nadzora grada.
Sistem se trenutno sastoji iz 20 kamera postavljenih na području Općine Tuzla, kojim se nadziru javne površine na području uže gradske jezgre (trgovi i pješačka zona), kompleks slanih jezera “Panonika”, šetalište Slana Banja, kulturno istorijski objekti te južna magistralna saobraćajnica.
Ugradnjom sistema video nadzora i kontinuiranom saradnjom sa pripadnicima MUP TK cilj nam je povećati sigurnost građana i saobraćaja, te zaštiti i sačuvati imovinu i kulturno istorijske vrijednosti grada.

Slika0623 Slika0623 Slika0623 Slika0623 Slika0623