Školske patrole

letak -300dpi
Radna grupa ”PJEŠAK” nastala je 2011. godine, a sačinjavaju je predstavnici JKP ”Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o., Policijskih stanica Policijske uprave Tuzla, Aktiva direktora osnovnih škola općine Tuzla i Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Općine Tuzla.

Aktivnosti „Školskih patrola“, unutar radne grupe „Pješak“, se redovno obavljaju u septembru i aprilu svake godine. Glavni cilj ove aktivnosti je podizanje svijesti građana o važnosti poštivanja saobraćajnih pravila i propisa, te poticanje razboritog ponašanja prilikom sudjelovanja u saobraćaju, a samim tim i mogućnost preventivnog djelovanja na nastanak saobraćajnih nesreća.

Učenici članovi “školskih patrola” i policajci PU Tuzla na tuzlanskim raskrsnicama dijeljenjem edukativnih letaka upozoravaju učesnike u saobraćaju na eventualne prekršaje.

Aktivnosti „školskih patrola“ su:

  • radarska kontrola brzine kretanja vozila

  • kontrolu upotrebe mobilnih telefona tokom vožnje

  • kontrolu vezanja sigurnosnog pojasa i

  • korištenja sjedalica za djecu vozačima koji u svojim automobilima imaju djecu mlađu od 5 godina

  • prelazak pješaka na iscrtanom pješačkom prelazu