Odluke o rezultatima okončanih postupaka javnih nabavki za 2020. godinu

Na linkovima ispod možete pogledati odluke o rezultatima:

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT – 1 Nabavka usluga održavanja vozila za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla

Odluka o poništenju postupka javne nabavke za LOT – 2 Nabavka usluga održavanja vozila za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla

Odluka o poništenju postupka javne nabavke za Nabavka usluga održavanja vozila za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavka i isporuku novog teretnog motornog vozila za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavka i isporuku novog putničkog motornog vozila za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla

Odluka o poništenju postupka javne nabavke za Nabavka usluga održavanja vozila za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku boje za signalizaciju za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla

Odluka o dodjeli ugovora za nabavku usluge održavanja vozila koja se nalaze u garantnom roku za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku goriva za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku rasvjetne opreme (LED svjetiljke) za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku rasvjetne opreme (sijalice i sl.) za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku rasvjetne opreme (uklopni satovi i ostale potrepštine) za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku svjetleće saobraćajne signalizacije za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku rasvjetne opreme (LED svjetiljke) za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku stubovi za uličnu rasvjetu (armirano betonski stubovi) za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla

Odluka o poništenju postupka javne nabavke, nabavka i isporuka stubova za uličnu rasvjetu (metalni pocinčani stubovi) za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla

Odluka o poništenju postupka javne nabavke za nabavku, isporuku i ugradnju videonadzornog sistema na području Slane Banje Tuzla za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku usluga osiguranje za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku usluga mobilne telefonije za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku elektronaponskih kablova za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku termo osjetljivi papir za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku električna oprema, potrepštine i pribor za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla

Odluka o poništenju postupka javne nabavke za nabavku i isporuku stubovi za uličnu rasvjetu (metalni pocinčani stubovi) za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku, isporuku i ugradnju videonadzornog sistema na području Slane Banje Tuzla za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla