Kraj aprilskog ciklusa akcije radne grupe “Pješak” za 2018. godinu

Dana, 26.04.2018.godine, završen je aprilski  ciklus radne grupe “Pješak”, koji je trajao tri sedmice, a u toku svake sedmice po dvije osnovne škole iz područja koje obuhvataju policijske stanice Centar, Istok i Zapad su obavljale aktivnosti kontrole poštovanja saobraćajnih propisa usmjerene na podizanje nivoa saobraćajne kulture u našem gradu.
Fotografije sa aktivnosti radne grupe pješak za mjesec April: