Odluke o rezultatima okončanih postupaka javnih nabavki za 2024. godinu

(1) Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: nabavka i isporuka samoistovarnog kamiona za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla

(2) Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: nabavka i isporuka termo osjetljivog papira za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla

(3) Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: nabavka i isporuka elektronaponskih kablova za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla

(4) Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: nabavka i isporuka metalnih stubova i konzola za uličnu rasvjetu za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla

(5) Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: nabavka i isporuka materijala za horizontalnu signalizaciju “Boja za označavanje cesta” za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla

(6) Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: nabavka i isporuka goriva za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla

(7) Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: nabavka i isporuka usluge osiguranje za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla

(8) Odluka o poništenju za javnu nabavku: nabavka i isporuka novog teretnog motornog vozila za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla

(9) Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: nabavka i isporuka saobraćajnih znakova za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla

(10) Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: nabavka i isporuka teretnog motornog vozila za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla