Završena prva sedmica oktobarskih aktivnosti “Školskih patrola” za 2016. godinu

Dana 21.10.2016. godine, završena je prva sedmica oktobarskih aktivnosti radne grupe „PJEŠAK“ za 2016. godinu.
Učenici osnovnih škola “Husino”, “Kiseljak” i “Pasci” su ove sedmice zajedno sa službenicima policije zaduženih za rad policije sa zajednicom, policijskih stanica Zapad – Pavljašević Nermina, Centar – Bajrić Nedžad i Zoletić Teufik i Istok – Hodžić Enver, dijeljenjem edukativnih letaka educirali učesnike u saobraćaju o posljedicama prekršaja koje su učinili na raskrsnicama grada Tuzla.
Edukativni letci, pripremljeni u saradnji sa MUP TK, PU Tuzla sadrže članove zakona koji propisuju sankcije za najčešće saobraćajne prekršaje.
U sklopu predviđenih aktivnosti učenici su imali i edukativno predavanje od strane službenika policije zaduženih za rad policije u zajednici policijske uprave Tuzla na temu Sigurnost pješaka u saobraćaju.

Osnovne škole i učenici u prvoj sedmici aktivnosti:
OŠ „Kiseljak“
Učenici petog razreda: Galušić Dario i Mujkić Almedina.
OŠ „Husino“
Učenici četvrtog i petog razreda: Marić Gabriel i Pavljašević Lara.
OŠ „Pasci“
Učenici petog razreda: Paočić Lemija i Hrnjić Nadir.