Istorijat preduzeća

sik


Avgust 2008.godine

Javno komunalno preduzeće “Saobraćaj i komunikacije – Tuzla” osnovano je Odlukom Općinskog vijeća Tuzla (“Službeni glasnik Općine Tuzla” broj: 8/08) i u stopostotnom je vlasništvu Općine Tuzla. Navedenom odlukom utvrđene su djelatnosti Društva, definisana prava i obaveze članova Društva, upravljanje Društvom, odgovornost Društva i druga pitanja značajna za poslovanje Društva.

Januar 2009.godine
JKP “Saobraćaj i komunikacije – Tuzla” upisano je u sudski registar kao društvo sa ograničenom odgovornošću, Rješenjem Općinskog suda u Tuzli broj 032-0-Reg-09-000031.

Februar 2009.godine
Odlukom Općinskog vijeća Tuzla o javnim parkiralištima na području općine Tuzla, (“Službeni glasnik Općine Tuzla” broj: 2/09) javna parkirališta povjerena su na upravljanje Društvu, te  su utvrđeni uslovi, način korištenja, organizacija i način naplate parkiranja vozila.

Maj 2009.godine
Zvanično krenula naplata parkiranja na javnim parkiralištima na području Općine Tuzla.

Mart 2010.godine
Sistem besplatnog bežičnog interneta preuzet od Bit centra Tuzla.

Jun 2010.godine
Ugovorom o redovnom održavanju vertikalne, horizontalne i semaforske signalizacije za 2010.godinu preuzeta je obaveza održavanja pomenute signalizacije na području Općine Tuzla.

Oktobar 2010.godine
Pušten u rad Centar za nadzor i upravljanje, kojeg čine automatsko upravljanje saobraćajem (”zeleni val”), sistem videonadzora i sistem bežičnog interneta.