Reagovanje na izjave iznesene na press konferenciji GO SD-a BiH Tuzla

Dana 6.2.2019. godine Gradski odbor SD-a BiH Tuzla, predstavljen Muhdinom Mujačićem i Žarkom Vujovićem, održao je press konferenciju na kojoj je sistem upravljanja javnim parkiralištima pod naplatom u Tuzli predstavljen kao neorganizovan, netransparentan i nefunkcionalan.

Zato osjećamo potrebu i obavezu da građanima našeg grada prezentujemo na koji način funkcioniše ovo javno gradsko preduzeće. JKP „Saobraćaj i komunikacije-Tuzla“ čiji je osnivač i stopostotni vlasnik Grad Tuzla, je još 2009. godine pristupilo studioznom rješavanju kompleksne problematike uređenja mirujućeg saobraćaja, kako u smislu uvođenja parkirališta pod naplatom, tako i u smislu regulisanja saobraćaja sa ciljem rasterećivanja uže gradske jezgre.

Trenutno u gradu postoji 47 javnih parkirališta pod naplatom sa ukupnim brojem od 2.159 parkirnih mjesta, od kojih 244 parkirnih mjesta (11%) se nalazi u Zoni 0, 235 parkirnih mjesta (11%) se nalazi u Zoni 1, a 1680 (78%) parkirnih mjesta se nalazi u najjeftinijoj Zoni 2 gdje se jedan sat parkiranja vozila plaća 0,5 KM, jedan dan 4,00 KM, mjesec 40,00 KM, a godina 400,00 KM. Bitno je naglasiti da od navedenog broja parkirnih mjesta pod naplatom, 308 parkirnih mjesta (14%), se nalazi u okruženju kompleksa Panonskih jezera, te je njihova popunjenost sezonskog karaktera.

Osim parkirališta zatvorenog tipa (sa naplatnim kućicama), sva parkirališta pod naplatom su opremljena aparatima za prodaju parkirnih karti koji primaju sve apoene kovanica konvertibilne marke. Na parkirnim aparatima su istaknute upute za korištenje kao i uvijek dostupan kontakt broj telefona za prijavu kvarova ili bilo kakvih smetnji za korištenje.

Sa navedenim kapacitetima, u toku 2018. godine, JKP „Saobraćaj i komunikacije -Tuzla“ je ostvarilo prihod od naplate usluge parkiranja vozila u iznosu 1.631.433,00 KM te u cjelokupnom poslovanju u toku 2018. godine ostvarilo neto dobit od 444.444,00 KM, a u toku 2019. godine od akumulirane dobiti 300.000,00 KM je uplaćeno u budžet Grada Tuzle.

Sva parkirališta Zone 0 se nalaze u užem gradskom jezgru koje je u potpunosti sačinjeno od jednosmjernih saobraćajnica, a koje predstavljaju usko grlo u odvijanju saobraćaja u gradu. Poenta vrednovanja sata parkiranja u Zoni 0 u iznosu od 2 KM je da se navedeno usko grlo rastereti od saobraćaja, u cilju čega je obezbjeđeno alternativno parkiralište u Zoni 1 i 2 koje nudi uslugu parkiranja vozila za 0,5 i 1,00 KM a podrazumjeva potrebu pješačenja manje od 200m do Korza. Ovakav sistem je doveo do rasterećenja istorijske jezgre i smanjenja količine emisije štetnih čestica u blizini pješačke zone.

Uspoređivati prihode od parkiranja koje ostvaruje grad Banjaluka i grad Tuzla nije realno, jer Tuzla ima 2.159 parkirnih mjesta pod naplatom, a Banjaluka 4.826. Također, konstatacija da godišnja karta za bilo koju zonu parkiranja u Banjaluci košta 50,00 KM nije istinita, što je lako provjerljivo na stranicama parking servisa Banjaluka.

JKP „Saobraćaj i komunikacije-Tuzla“ je razmatralo i uvođenje mogućnosti plaćanja parkiranja putem bankovnih kartica ali je ista odbačena kao tehnički teško izvodiva iz razloga nepostojanja jedinstvenog sistema POS terminala u BiH, koji bi omogućili nediskriminatorno korištenje tog vida naplate za korisnike svih banaka.

Dosadašnje funkcionisanje sistema naplate parkiranja je modelirano po principima koje u svom poslovanju koriste parking servisi gradova Austrije, Njemačke, Švicarske i drugih u zapadnoj Evropi, koji su pored puno većih tehnoloških mogućnosti odabrali i do danas zadržali sistem naplate parkiranja putem aparata za prodaju parking karti, baš kao što je danas u Tuzli.

JKP „Saobraćaj i komunikacije -Tuzla“ od prošle godine razmatra mogućnost uvođenja nekog vida mobilnog plaćanja usluge parkiranja, i to isključivo sa ciljem povećanja komoditeta korisnika javnih parkirališta. U cilju realizovanja namjere uvođenja alternativnog sistema naplate usluge parkiranja u prethodnom periodu održano je nekoliko sastanaka sa vlasnicima različitih softverskih rješenja. Moguće je da su to saznali akteri press konferencije, pa su požurili da javnosti kažu kako su se oni toga prije sjetili. Doduše, moguće je da su se sjetili slučajno. Ipak nas čudi da članovi SD-a imaju vremena kritikovati rad jednog od najefikasnijih javnih preduzeća u Bosni i Hercegovini.

JKP „Saobraćaj i komunikacije“ Tuzla, zapošljava 47 ljudi, upravlja javnim parkiralištima pod naplatom, obavlja poslove redovnog održavanja sistema javne rasvjete od preko 22.000 rasvjetnih tijela, održava horizontalnu, vertikalnu i semaforsku saobraćajnu signalizaciju, te sve to radi tako, da svake godine ostvari solidnu dobit, koja se reinvestira u poslovnu djelatnost i uplaćuje u budžet Grada.

Dakle, smatramo da svoj posao obavljamo društveno odgovorno, u interesu građana i interesu grada Tuzle.

JKP „Saobraćaj i komunikacije – Tuzla“