Odluke o rezultatima okončanih postupaka javnih nabavki za 2019. godinu

Na linkovima ispod možete pogledati odluke o rezultatima:

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku nabavka i isporuka naftnih derivata, Dizel i Benzin goriva za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku nabavka i isporuka usluga osiguranja za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku nabavka i isporuka usluga osiguranja 2 (dva) nova teretna motorna vozila za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku nabavka i isporuka rasvjetne opreme (LED svjetiljke) za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku nabavka i isporuka vozila za posebene namjene – korišteno teretno vozilo sa dizalicom i kukom za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku nabavka i isporuka rasvjetne opreme (Uklopni satovi, kablovi i ostali elektro materijal) za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku nabavka i isporuka rasvjetne opreme (sijalice i sl.) za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku nabavka i isporuka vozila za posebne namjene – korištena višenamjenska utovarna mašina sa teleskopskom rukom sa kašikom za kopanje za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku nabavka i isporuka rasvjetne opreme (stubovi i konzole) za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku nabavka i isporuka opreme za svjetleću saobraćajnu signalizaciju za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku nabavka i isporuka opreme za vertikalnu signalizaciju za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku nabavka i isporuka osiguranja 2 (dva) nova teretna motorna vozila potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku nabavka i isporuka traka za štampače za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku nabavka i isporuka boje za horizontalnu signalizaciju (boje za označavanje puteva) za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku nabavka i isporuka rasvjetne opreme (stubovi i konzole) za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o poništenju postupka javne nabavke nabavka i isporuku boje za signalizaciju (boje za označavanje puteva) za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku nabavka i isporuku boje za signalizaciju (boje za označavanje puteva) za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla

Odluka o rezultatima okončanog postupka javne nabavke nabavka, isporuku i ugradnju servera i prateće opreme za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku nabavka i isporuka opreme za svjetleću saobraćajnu signalizaciju za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku nabavka i isporuka naftnih derivata, ukapljenog naftnog plina za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku nabavka i isporuka Rasvjetne opreme (svjetiljke i elektronaponski kabal) za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku nabavka i isporuka Rasvjetne opreme (LED svjetiljke) za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla