Odluke o rezultatima okončanih postupaka javnih nabavki za 2016. godinu

Na linkovima ispod možete pogledati odluke o rezultatima:

Odluka o rezultatima okončanog postupka javne nabavke i izboru najpovoljnijeg ponuđača – konkurentski zahtjev za nabavku i isporuku Opreme za centar za nadzor i upravljanje za potrebe JKP” Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o rezultatima okončanog postupka javne nabavke i izboru najpovoljnijeg ponuđača – konkurentski zahtjev za nabavku i isporuku Goriva za potrebe JKP” Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o rezultatima okončanog postupka javne nabavke i izboru najpovoljnijeg ponuđača – otvoreni postupak za nabavku i isporuku Opreme za sistem parkiranja za potrebe JKP” Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o rezultatima okončanog postupka javne nabavke i izboru najpovoljnijeg ponuđača – otvoreni postupak za nabavku i isporuku Opreme za sistem parkiranja za potrebe JKP” Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o rezultatima okončanog postupka javne nabavke i izboru najpovoljnijeg ponuđača konkurentski zahtjev za usluge osiguranja za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o rezultatima okončanog postupka javne nabavke i izboru najpovoljnijeg ponuđača konkurentski zahtjev za nabavku i isporuku traka za štampače za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o poništenju postupka za javnu nabavku i isporuku Opreme za svijetleću saobaćajnu signalizaciju za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o rezultatima okončanog postupka javne nabavke i izboru najpovoljnijeg ponuđača konkurentski zahtjev za nabavku i isporuku boje za signalizaciju (boje za označavanje puteva) za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o poništenju postupka za javnu nabavku usluga mobilne telefonije za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o rezultatima okončanog postupka javne nabavke i izboru najpovoljnijeg ponuđača konkurentski zahtjev za usluge mobilne telefonije za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o rezultatima okončanog postupka javne nabavke i izboru najpovoljnijeg ponuđača konkurentski zahtjev za nabavku i isporuku Opreme za sistem parkiranja za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o rezultatima okončanog postupka javne nabavke i izboru najpovoljnijeg ponuđača konkurentski zahtjev za nabavku i isporuku Opreme za svijetleću saobraćajnu signalizaciju za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla