Plan nabavki JKP “Saobraćaj i komunikacije – Tuzla” d.o.o Tuzla

Na linku ispod možete pogledati plan javnih nabavki JKP “Saobraćaj i komunikacije – Tuzla” doo Tuzla, za 2015. godinu:

PLAN NABAVKI 2015. GODINA

Na linku ispod možete pogledati plan javnih nabavki JKP “Saobraćaj i komunikacije – Tuzla” doo Tuzla, za 2016. godinu:

PLAN NABAVKI 2016. GODINA

Na linku ispod možete pogledati plan javnih nabavki JKP “Saobraćaj i komunikacije – Tuzla” doo Tuzla, za 2017. godinu:

PLAN NABAVKI 2017. GODINA

Na linku ispod možete pogledati plan javnih nabavki JKP “Saobraćaj i komunikacije – Tuzla” doo Tuzla, za 2018. godinu:

PLAN NABAVKI 2018. GODINA

Na linku ispod možete pogledati plan javnih nabavki JKP “Saobraćaj i komunikacije – Tuzla” doo Tuzla, za 2019. godinu:

PLAN NABAVKI 2019. GODINA

Na linku ispod možete pogledati plan javnih nabavki JKP “Saobraćaj i komunikacije – Tuzla” doo Tuzla, za 2020. godinu:

PLAN NABAVKI 2020. GODINA

 

 

 

 

Odluke o rezultatima okončanih postupaka javnih nabavki za 2019. godinu

Na linkovima ispod možete pogledati odluke o rezultatima:

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku nabavka i isporuka naftnih derivata, Dizel i Benzin goriva za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku nabavka i isporuka usluga osiguranja za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku nabavka i isporuka usluga osiguranja 2 (dva) nova teretna motorna vozila za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku nabavka i isporuka rasvjetne opreme (LED svjetiljke) za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku nabavka i isporuka vozila za posebene namjene – korišteno teretno vozilo sa dizalicom i kukom za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku nabavka i isporuka rasvjetne opreme (Uklopni satovi, kablovi i ostali elektro materijal) za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku nabavka i isporuka rasvjetne opreme (sijalice i sl.) za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku nabavka i isporuka vozila za posebne namjene – korištena višenamjenska utovarna mašina sa teleskopskom rukom sa kašikom za kopanje za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku nabavka i isporuka rasvjetne opreme (stubovi i konzole) za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku nabavka i isporuka opreme za svjetleću saobraćajnu signalizaciju za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku nabavka i isporuka opreme za vertikalnu signalizaciju za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku nabavka i isporuka osiguranja 2 (dva) nova teretna motorna vozila potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku nabavka i isporuka traka za štampače za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku nabavka i isporuka boje za horizontalnu signalizaciju (boje za označavanje puteva) za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku nabavka i isporuka rasvjetne opreme (stubovi i konzole) za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o poništenju postupka javne nabavke nabavka i isporuku boje za signalizaciju (boje za označavanje puteva) za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku nabavka i isporuku boje za signalizaciju (boje za označavanje puteva) za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla

Odluka o rezultatima okončanog postupka javne nabavke nabavka, isporuku i ugradnju servera i prateće opreme za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku nabavka i isporuka opreme za svjetleću saobraćajnu signalizaciju za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku nabavka i isporuka naftnih derivata, ukapljenog naftnog plina za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku nabavka i isporuka Rasvjetne opreme (svjetiljke i elektronaponski kabal) za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla

Odluke o rezultatima okončanih postupaka javnih nabavki za 2018. godinu

Na linkovima ispod možete pogledati odluke o rezultatima:

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku nabavka i isporuka naftnih derivata, Dizel i Benzin goriva za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku nabavka i isporuka Rasvjetne opreme (sijalice i sl.) za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku nabavka i isporuka Rasvjetne opreme (LED svjetiljke) za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku nabavka i isporuka Rasvjetne opreme (stubovi i konzole) za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku nabavka i isporuka Rasvjetne opreme (Uklopni satovi, el. kablovi i materijal) za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku nabavka i isporuka naftnih derivata, dizel goriva za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku nabavka i isporuka traka za štampače za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o poništenju postupka za javnu nabavku nabavka i isporuka usluga osiguranja za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku nabavka i isporuka usluga osiguranje za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku nabavka i isporuka boje za signalizaciju (boje za označavanje puteva) za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku nabavka i isporuka usluga mobilne telefonije za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku nabavka i isporuka novih teretnih motornih vozila za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku nabavka i isporuka usluga osiguranja 2 (dva) nova vozila za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o poništenju postupka za javnu nabavku nabavka i isporuka rasvjetne opreme (LED svjetiljke) za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku nabavka i isporuka vozila za posebne namjene – autokorpe za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku nabavka i isporuka vozila za posebne namjene – autokorpe za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o poništenju postupka za javnu nabavku nabavka i isporuka rasvjetne opreme (LED svjetiljke) za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluke o rezultatima okončanih postupaka javnih nabavki za 2017. godinu

Na linkovima ispod možete pogledati odluke o rezultatima:

Odluka o poništenju postupka za javnu nabavku nabavka i isporuka vozila za posebne namjene – autokorpe za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku nabavka i isporuka naftnih derivata, goriva za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku za nabavku i isporuku Opreme za sistem parkiranja za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku za nabavku i isporuku osiguranja za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku za nabavku i isporuku traka za štampače za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku za nabavku i isporuku znakova i opreme za vertikalnu signalizaciju za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: nabavka i isporuka boje za signalizaciju (boje za označavanje puteva) za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: nabavka i isporuka Rasvjetne opreme (LED svjetiljke) za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: nabavka i isporuka Rasvjetne opreme (Sijalice, prigusnice, upaljaci i konvencionalne svjetiljke) za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: nabavka i isporuka Rasvjetne opreme (Stubovi i konzole) za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: nabavka i isporuka Rasvjetne opreme (Uklopni satovi) za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o poništenju postupka za javnu nabavku nabavku i isporuku Rasvjetne opreme (LED svjetiljke) za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: nabavka i isporuka naftnih derivata, ukapljenog naftnog plina za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

 

Odluke o rezultatima okončanih postupaka javnih nabavki za 2016. godinu

Na linkovima ispod možete pogledati odluke o rezultatima:

Odluka o rezultatima okončanog postupka javne nabavke i izboru najpovoljnijeg ponuđača – konkurentski zahtjev za nabavku i isporuku Opreme za centar za nadzor i upravljanje za potrebe JKP” Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o rezultatima okončanog postupka javne nabavke i izboru najpovoljnijeg ponuđača – konkurentski zahtjev za nabavku i isporuku Goriva za potrebe JKP” Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o rezultatima okončanog postupka javne nabavke i izboru najpovoljnijeg ponuđača – otvoreni postupak za nabavku i isporuku Opreme za sistem parkiranja za potrebe JKP” Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o rezultatima okončanog postupka javne nabavke i izboru najpovoljnijeg ponuđača – otvoreni postupak za nabavku i isporuku Opreme za sistem parkiranja za potrebe JKP” Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o rezultatima okončanog postupka javne nabavke i izboru najpovoljnijeg ponuđača konkurentski zahtjev za usluge osiguranja za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o rezultatima okončanog postupka javne nabavke i izboru najpovoljnijeg ponuđača konkurentski zahtjev za nabavku i isporuku traka za štampače za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o poništenju postupka za javnu nabavku i isporuku Opreme za svijetleću saobaćajnu signalizaciju za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o rezultatima okončanog postupka javne nabavke i izboru najpovoljnijeg ponuđača konkurentski zahtjev za nabavku i isporuku boje za signalizaciju (boje za označavanje puteva) za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o poništenju postupka za javnu nabavku usluga mobilne telefonije za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o rezultatima okončanog postupka javne nabavke i izboru najpovoljnijeg ponuđača konkurentski zahtjev za usluge mobilne telefonije za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o rezultatima okončanog postupka javne nabavke i izboru najpovoljnijeg ponuđača konkurentski zahtjev za nabavku i isporuku Opreme za sistem parkiranja za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o rezultatima okončanog postupka javne nabavke i izboru najpovoljnijeg ponuđača konkurentski zahtjev za nabavku i isporuku Opreme za svijetleću saobraćajnu signalizaciju za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluke o rezultatima okončanih postupaka javnih nabavki za 2015. godinu

Na linkovima ispod možete pogledati odluke o rezultatima:

Konkurentski postupak za nabavku i isporuku Grafičkih usluga i promotivnog materijala
Konkurentski postupak za nabavku i isporuku Goriva za potrebe JKP”Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla
Konkurentski postupak nabavka i isporuka Termo rolni za parking aparate i fiskalne uređaje
Konkurentski postupak za usluge Osiguranja imovine, opreme, radnika i vozila za potrebe JKP”Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla
Odluka o poništenju postupak za nabavku i isporuku Materijala za iscrtavanje horizontalne signalizacije za potrebe JKP”Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla

Odluka o rezultatima okončanog postupka javne nabavke i izboru najpovoljnijeg ponuđača – konkurentski zahtjev za nabavku i isporuku horizontalne signalizacije za potrebe JKP ,,Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o rezultatima okončanog postupka javne nabavke i izboru najpovoljnijeg ponuđača – konkurentski zahtjev za nabavku i isporuku elektronskih računara i ostale elektronske opreme za potrebe JKP ,,Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o rezultatima okončanog postupka javne nabavke i izboru najpovoljnijeg ponuđača – konkurentski zahtjev za nabavku i isporuku Znakova za vertikalnu signalizaciju za potrebe JKP ,,Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o rezultatima okončanog postupka javne nabavke i izboru najpovoljnijeg ponuđača – konkurentski zahtjev za nabavku i isporuku Goriva za potrebe JKP” Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o rezultatima okončanog postupka javne nabavke i izboru najpovoljnijeg ponuđača – konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za izradu projektne dokumentacije “Izmjena i dopuna Glavnog projekta parkirališta uz Bolnički kompleks Gradina u Tuzli na lokaciji sjeverno od objekta Plave Bolnice” za potrebe JKP” Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla