Kontakt

Prijave kvarova na sistemu javne rasvjete na području grada Tuzle moguće je izvršiti putem povjerenika mjesnih zajednica Grada Tuzla, ili na broj  telefona: +387 35 360 888.
Sve radove na održavanju javne rasvjete JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla, kao izvođač radova, vrši isključivo po nalogu Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzla.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, prijedloga ili sugestija kontaktirajte nas.
Rado ćemo odgovoriti na sva Vaša pitanja.

Molimo Vas da prilikom unosa email adrese provjerite ispravnost unosa,
u suprotnom nećemo biti u mogućnosti da odgovorimo na Vaš zahtjev.
Hvala na razumjevanju.

Ime i prezime

E-mail:

Tema poruke

Poruka

Naziv preduzeća: JKP „ Saobraćaj i komunikacije-Tuzla“ d.o.o. Tuzla
Račun broj:
1321002006584397, NLB banka, d.d. Tuzla
5555000007120926, Nova banka a.d Banja Luka
1404011110000468, Sberbank BH dd Sarajevo
Sjedište:Gornje brdo broj 2
Administrativne prostorije: Trg stara tržnica bb
Telefon: +387 (0)35 360888
Fax: +387 (0)35 246665
e-mail: kontakt@siktz.ba