Cijene mjesečne, godišnje i povlaštene karte

VRSTE KARATA ZONA 0 ZONA 1 ZONA 2
Godišnja karta 1000KM 600KM 400KM
Mjesečna karta 100KM 60KM 40KM
Dnevna karta 6KM 5KM 4KM
Povlaštena/stanarska karta, godišnja 250KM 150KM 80KM
Povlaštena/stanarska karta, mjesečna 25KM 15KM 10KM
Rezervisano mjesto: godišnja karta 2.500KM 2.000KM 1.500KM
Rezervisano mjesto: mjesečna karta 250KM 200KM 150KM

Sve cijene su izražene u KM sa uračunatim PDV-om.
Godišnja, mjesečna i dnevna karta važi za sva javna parkirališta za zonu za koju je kupljena i za sve niže zone.
Povlaštena/stanarska karta važi za jedno javno parkiralište.
Rezervisano mjesto uključuje i fizičku zapreku.