Odluke o rezultatima okončanih postupaka javnih nabavki za 2022. godinu

Na linkovima ispod možete pogledati odluke o rezultatima:

(1) Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: nabavka i isporuka elektronaponski kabal za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla

(2) Odluka o poništenju postupka za javnu nabavku: nabavka i isporuka rasvjetna oprema (sijalice i sl.) za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla

(3) Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: nabavka i isporuku stubova za javnu rasvjetu (armirano betonski elektronaponski kabal za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla

(4) Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: nabavka i isporuku goriva za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla

(5) Odluka o poništenju postupka za javnu nabavku: nabavka i isporuka električna oprema za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla

(6) Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: nabavka i isporuka rasvjetne opreme (sijalice i sl.) za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla

(7) Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: nabavka i ugradnja čelične  konstrukcije za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla

(8) Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: nabavka izvođenje građevinskih radova na kancelarijskim zgradama za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla

(9) Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: nabavka i isporuka stubova za uličnu rasvjetu (metalni stubovi) za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla

(10) Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: nabavka građevinskih i drugih radova u nikogradnji za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla

(11) Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: nabavka usluga pristupa i korištenja platforme za upravljanje, kontrolu i naplatu usluga parkiranja putem pametnih uređaja i proširenih servisa pametnog grada za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla

(12) Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: nabavka i isporuka vozila za posebne potrebe za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla

(13) Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: nabavka i isporuka električna oprema, potrebštine i pribor za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla