Javna rasvjeta

JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o. vrši održavanje javne rasvjete i dekorisanje na području grada Tuzle od 06.10.2017 godine.

Održavanje javne rasvjete i dekorisanje podrazumijeva:
-Održavanje uređaja javne rasvjete kojim se osvjetljavaju prometne i druge javne površine
-Dekorisanje javnih površina i prostora povodom državnih i vjerskih praznika, održavanja kulturnih, zabavnih, sportskih, sajamskih i drugih manifestacija prigodnim ukrasnim rekvizitima

Za potrebe izvođenja radova, JKP Saobraćaj i komunikacije-Tuzla d.o.o. obezbijedilo je mehanizaciju u vidu specijalnog vozila – autokorpe.

Na terenu je svakodnevno raspoređena mobilna ekipa, koja po nalogu Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica, otklanja prijavljene kvarove.

Sve prijave kvarova na sistemu javne rasvjete na području grada Tuzle moguće je izvršiti u prostorijama Službe za komunalne poslove grada Tuzle, ili na broj telefona: +387 35 307 352.