Horizontalna i vertikalna signalizacija

JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o. vrši ugradnju i održavanje horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije.

Horizontalna saobraćajna signalizacija podrazumjeva:
– uzdužne oznake na voznim površinama (pune, isprekidane i dvostruke linije),
– poprečne oznake na voznim površinama (zaustavne linije, linije obilježavanja prvenstva prolaza, pješački prijelazi),
– ostale oznake na voznim površinama (strelice, polja za usmjeravanje saobraćaja, linije za usmjeravanje saobraćaja, natpisi, označavanje površina za posebne namjene, parkirališta),
– obilježavanje sportskih terena na asfaltu (igrališta za košarku, rukomet, odbojku, tenis, šah).

Elementi horizontalne signalizacije se mogu iscrtavati bojama za puteve ili dugotrajnom hladnom plastikom.
Vršimo i ugradnju zvučnih i vibracionih traka za usporavanje saobraćaja koje se također izrađuju od dugotrajne hladne plastike.

Vertikalna saobraćajna signalizacija podrazumjeva saobraćajne znakove različitih dimenzija i reflektirajućih svojstava kao i njima pripadajući montažni pribor (cijevi, obujmice i nosači).

Za više informacija o asortimanu naših usluga, pozivamo Vas da nas kontaktirate putem maila na kontakt@siktz.ba ili putem telefona na
+387 35 360888.