Semaforska signalizacija na raskrsnici “BKC” izvan funkcije

Obavještavamo sve sugrađane učesnike u saobraćaju, da je došlo do kvara na semaforskom uređaju na raskrsnici “BKC”. Tačnije, kvar se desio na upravljačkom uređaju, a zbog prirode kvara njegovo otklanjanje će trajati duže, jer se čeka intervencija proizvođača.

Ovom prilikom, molimo vozače i pješake koji se kreću pomenutom raskrsnicom na povećan oprez!

Obavjest o semaforskoj signalizaciji na raskrsnici u ulici Armije BiH


Danas, 24.11.2017. godine, u poslijepodnevnim satima doći će do privremenog isključenja semaforske signalizacije na predmetnoj raskrsnici, zbog izvođenja radova JP “Centralno grijanje” Tuzla, te će saobraćaj biti obustavljen od predmetne raskrsnice do skretanja u ulicu Put Gradina. Ponovno uključenje semaforske signalizacije se očekuje tokom sutrašnjeg dana. Informacije o izvođenju radova možete pronaći na web stranici JP “Centralno grijanje” LINK.

Obavjest o neradnom danu

Obavještavamo sve korisnike naših usluga da u skladu sa odredbama Zakona o praznicima, subota 25. novembar 2017. godine je neradni dani, s tim u vezi administrativne prostorije preduzeća JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla, neće radit, niti će se tog dana vršiti naplata korištenja javnih parkirališta Grada Tuzla.

Semaforska signalizacija na raskrsnici “Bulevar” izvan funkcije do daljnjeg

Obavještavamo sugrađane učesnike u saobraćaju da je dana, 15.10.2017. godine, u noćnim satima, došlo do saobraćajne nesreće na raskrsnici kod “Bulevar”, usljed čega je došlo do oštećenja na semaforskom stubu, te je na pomenutoj raskrsnici semaforska signalizacija izvan funkcije, a zbog prirode kvara, njegovo otklanjanje će trajati duže.

Ovom prilikom, molimo vozače i pješake koji se kreću pomenutom raskrsnicom na povećan oprez!

Obavjest o početku drugog ciklusa aktivnosti radne grupe „Pješak“ za 2017. godinu

Prva_strana_letka

U ponedjeljak, 02.10.2017. godine, započinje drugi ciklus aktivnosti radne grupe ”PJEŠAK” za 2017. godinu, koje su vezane za rad ”školskih patrola” s ciljem upozoravanja učesnika u saobraćaju na njihove eventualne prekršaje.
Radna grupa “PJEŠAK” formirana je 30. marta 2011. godine u cilju sprovođenja aktivnosti usmjerenih na povećanje sigurnosti pješaka, a sačinjavaju je predstavnici JKP ”Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o., Policijskih stanica Policijske uprave Tuzla (inspektori za saobraćaj i policajci za rad sa zajednicom) i Aktiva direktora osnovnih škola općine Tuzla.
Članovi „školskih patrola“ su dječaci i djevojčice, učenici 4. i 5. razreda osnovnih škola Grada Tuzla. Prethodne aktivnosti „školskih patrola“ bile su vezane za upozoravanje pješaka koji počine prekršaj, na opasnosti i posljedice njihovih postupaka, upozoravanje vozača na obavezno korištenje sigurnosnih pojaseva, zabranu korištenja mobilnih telefona u toku vožnje, obavezu korištenja sjedalica za bebe vozačima koji voze djecu mlađu od 5 godina u automobilu i radarske kontrole brzine kretanja automobila, te dijeljenje edukativnih letaka u pratnji pripadnika saobraćajnih patrola policijskih stanica Istok, Centar i Zapad.

Za Oktobar 2017. godine planirane su aktivnosti za slijedeće osnovne škole:

-OŠ „Slavinovići“;
-OŠ „Tušanj“;
-OŠ „Sjenjak“;
-OŠ „Pazar“;
-OŠ „Kreka“;
-OŠ „KŠC“;
-OŠ „Mejdan“;
-OŠ „Miladije“;

PRIJEDLOG RASPOREDA RADA “ŠKOLSKIH PATROLA” ZA OKTOBAR 2017. GODINE

PS ISTOK
OŠ “SLAVINOVIĆI” 03.10.2017. GODINE
PS CENTAR OŠ “TUŠANJ” 05.10.2017. GODINE
PS ISTOK
OŠ “SJENJAK” 10.10.2017. GODINE
PS CENTAR OŠ “PAZAR” 12.10.2017. GODINE
PS ZAPAD OŠ “KREKA” 17.10.2017. GODINE
PS CENTAR OŠ “KŠC” 19.10.2017. GODINE
PS ZAPAD OŠ “MEJDAN” 24.10.2017. GODINE
PS istok OŠ “MILADIJE” 26.10.2017. GODINE

Učešćem u ”školskim patrolama” kod učenika se razvija osjećaj odgovornosti i oni na taj način uče važnost poštivanja saobraćajnih pravila i propisa. U isto vrijeme ostali pješaci imaju priliku naučiti dijelove Zakona o osnovama bezbjednosti u saobraćaju, koji se odnose na njih i podsjetiti se na opasnosti koje prate neodgovorno ponašanje u saobraćaju.
Sve informacije i redovne izvještaje o radu “školskih patrola” moći ćete pronaći na službenoj internet stranici JKP “Saobraćaj i komunikacije – Tuzla” d.o.o Tuzla.

Obavjest o prestanku redovnog saobraćanja Turističkog vozića

naslovna newObavještavamo sve korisnike usluga da Turistički vozić danas, 26.09.2017. godine, prestaje redovno saobraćati. Kao i proteklih godina Turistički vozić će nastaviti redovne vožnje u proljeće naredne godine.

Koristimo ovu priliku da pozovemo zainteresovane (organizatori učeničkih ekskurzija, turističkih obilazaka, sajamskih i poslovnih dešavanja) da nas slobodno kontaktiraju kako bismo organizovali vanredne vožnje Turističkim vozićem.

Iznimno nam je drago da smo i ove godine bili u mogućnosti da uslugom Turističkog vozića upotpunimo turističku ponudu Tuzle.

S poštovanjem,
JKP” Saobraćaj i komunikacije – Tuzla ” doo Tuzla