Semaforska signalizacija na raskrsnici “KULA” privremeno isključena zbog planskog isključenja električne energije

Danas 05.12.2019. godine, od 08,30 do 12,00 sati, semaforska  signalizacija na raskrsnici “KULA” će biti privremeno isključena, zbog prekida ili ograničenja isporuke električne energije zbog planiranih isključenja, odnosno ograničenja radi održavanja, remonta, priključenja novih kupaca, kao i drugih investicijskih radova.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da voze oprezno pomenutom raskrsnicom i obrate pažnju na svoju sigurnost, kao sigurnost pješaka i ostalih učesnika u saobraćaju.

Obavjest o neradnom danu

Obavještavamo sve korisnike naših usluga da u skladu sa odredbama Zakona o praznicima, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je donijelo odluku da je ponedjeljak 25. novembar 2019. godine neradni dani, te državni organi, preduzeća i druga pravna lica neće raditi, s tim u vezi administrativne prostorije preduzeća JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla, neće radit, niti će se tog dana vršiti naplata korištenja javnih parkirališta Grada Tuzla.

Obavještenje o stanju semaforske signalizacije na južnoj i sjevernoj saobraćajnici

Danas 05.12.2019. godine, od 08,30 do 12,00 sati, semaforska  signalizacija na raskrsnici “KULA” će biti privremeno isključena, zbog prekida ili ograničenja isporuke električne energije zbog planiranih isključenja, odnosno ograničenja radi održavanja, remonta, priključenja novih kupaca, kao i drugih investicijskih radova.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da voze oprezno pomenutom raskrsnicom i obrate pažnju na svoju sigurnost, kao sigurnost pješaka i ostalih učesnika u saobraćaju.

Obavještenje o stanju semaforske signalizacije na južnoj i sjevernoj saobraćajnici

Obavještavamo sve vozače i pješake učesnike u saobraćaju, da je zbog kvara na semaforskom uređaju semaforska signalizacija na raskrsnici “BKC” izvan funkcije.
Tačnije, kvar se desio na upravljačkom uređaju, a zbog prirode kvara njegovo otklanjanje će trajati duže, jer se čeka intervencija proizvođača.

Molimo vozače i pješake koji se kreću predmetnom saobraćajnicom na povećan oprez!

Ostala semaforska signalizacija na južnoj i sjevernoj saobraćajnici je u funkciji.

 

Semaforska signalizacija na raskrsnici “BKC” izvan funkcije

Obavještavamo sve vozače i pješake učesnike u saobraćaju, da je zbog kvara na semaforskom uređaju semaforska signalizacija na raskrsnici “BKC” izvan funkcije.
Tačnije, kvar se desio na upravljačkom uređaju, a zbog prirode kvara njegovo otklanjanje će trajati duže, jer se čeka intervencija proizvođača.

Ovom prilikom, molimo vozače i pješake koji se kreću pomenutom raskrsnicom na povećan oprez!

Obustava saobraćaja u dijelu ulice 1. inžinjerijske brigade i parkirališta “Merkator”

Obavještavamo sugrađane, učesnike u saobraćaju, da je danas 24.10.2019. godine, u dijelu ulica 1. Inžinjerijske brigade i Maršala Tita obustava saobraćaja po nalogu Ministarstva unutrašnjih poslova TK i tužilaštva TK, takođe napominjemo da će u u 20 sati i 15 minuta, na cijeloj dužini javnog parkirališta “Merkator” koji je u nadležnosti JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o. Tuzla, biti obustavljeno kretanje motornih vozila.
Cijela navedena površina će biti ograđena i pod nadzorom policijskih snaga Ministarstva unutrašnjih poslova TK.