Misija, vizija, strategija i ciljevi

Misija:
Efikasno i trajno obavljanje komunalne djelatnosti, uz maksimalno očuvanje okoliša i zaštitu javnog interesa Općine Tuzla, uz stalno povećanje zadovoljstva korisnika naših usluga.

Vizija:
Permanentan proces poboljšanja kvaliteta usluga, u funkciji reda i poštivanja zakonskih propisa, te sticanja i održavanja poslovnog ugleda i pozitivnog imidža preduzeća.

Strategija:
1. Organiziranje kvalitetne mreže naplate parkinga, kroz stalno poboljšanje usluge parkiranja. (Obnavljanje parkirališta, obnavljanje javne rasvjete na parkiralištima, sniženje cijena parkiranja te uvođenje pogodnosti za stanare, povlaštene stanarske parking karte sa 80% manjom cijenom u odnosu na redovne cijena parking karata).

2. Uređenje grada kao urbane zone lijepog življenja uvođenjem reda u saobraćaj u mirovanju, zaštitom zelenih površina te zaštitom pješačkih zona.

3. Redovno i blagovremeno održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije.

4. Učestvovanje u projektima koji za cilj imaju povećavanje nivoa sigurnosti građana i razvijanje saobraćajne kulture.

5. Zapošljavanje mladih kadrova, sa odgovarajućim fakultetskim diplomama i dodatnim znanjima stranih jezika, računarskih tehnologija, marketinga, savremenih trendova rada i poslovanja, te permanentno podizanje nivoa znanja i radnih vještina svih uposlenika, osiguravanjem stručnog osposobljavanje u vidu seminara, kongresa, kurseva, treninga, edukacija.

6. Razvijanje komunikacije sa korisnicima i sugrađanima organiziranjem raznih vidova javnih prezentacija preduzeća i kontakt formi. Uvažavanje mišljenja i sugestija javnosti. Redovno informisanje javnosti o trenutnim, završenim i budućim projektima putem web stranice preduzeća i ostalih medija.

7. Finansijska stabilnost i neovisnost, kao preduslov za skladan odnos sa korisnicima i dobavljačima, kao i za razvijanje i održavanje ugleda preduzeća.

8. Briga o društvenoj zajednici. (Organiziranje besplatnih parking mjesta za lica sa invalitetom. Iscrtavanje i zaštita dječijih igrališta ugradnjom zaštitnih stubića, betonskih polulopti i žardinjera za cvijeće.)

9. Praćenje trendova u oblasti zdravlja i ekologije. (Zaštita zelenih površina. Promocija biciklizma kao zdravog načina kretanja.)

Ciljevi:
Ostvarenje misije i vizije preduzeća; Kvalitetno pružanje usluga, radi zadovoljenja potreba korisnika; Njegovanje partnerskih odnosa sa dobavljačima; Kontinuirano obučavanje i osposobljavanje uposlenika sa ciljem podizanja nivoa njihove kompetentnosti; Interna komunikacija, razmjena informacija, prenošenje znanja, zadovoljstvo zaposlenika, odlučivanje na osnovu činjenica; Eksterna komunikacija sa različitim javnostima, po principu dvosmjerne komunikacije; Kontinuirano poboljšanje svih procesa i aktivnosti sa ciljem unapređenja kvaliteta života građana Tuzle.