Obavjest o stanju na javnim parkiralištima

Obavještavamo sve korisnike naših usluga da se intenzivno radi na uklanjanju snijega sa javnih parkirališta u užem jezgru grada Tuzle. Uposlenici sektora za održavanje javnih parkirališta su odpočeli sa čišćenjem od ranih jutarnjih sati i nastavljaju sa aktivnostima uklanjanja snijega i sa ostalih javnih parkirališta pod naplatom.

Trenuto očišćena javna parkirališta su :
-Gradina 1;
-Gradina 2;
-Trg Slobode;
-Jezero zapad;
-Trg Slobode;
-ulica Slatina;
-Albina i Franje Herljevića;
-Merkator;

-Titanik;
-Dom zdravlja;
-Dom armije;
-NLB;
-Cipelići
-Kula F i G;