Obavijest o stanju na javnim parkiralištima pod naplatom

Obavještavamo sve korisnike naših usluga da se intenzivno radi na uklanjanju snijega sa javnih parkirališta u užem jezgru grada Tuzle. Uposlenici sektora za održavanje javnih parkirališta su odpočeli sa čišćenjem snijega u jutarnjim satima, 03.01.2019. godine, i nastavljaju sa aktivnostima uklanjanja snijega i sa ostalih javnih parkirališta pod naplatom.
Trenuto očišćena javna parkirališta su :
-Albina i Franje Herljevića;
-Slatina;
-Gradina 1 i 2;
-Titanik;
-Merkator;
-NLB mali parking;
-NLB srednji parking;
-NLB veliki parking;
-Dom zdravlja;
-Klosterska ulica;
-Omega;
-Trg Slobode;
-Soni trg;

 

Nastavak čišćenja snijega sa javnih parkirališta pod naplatom

Obavještavamo sve korisnike naših usluga da se i danas, 21.12.2018. godine, intenzivno radi na uklanjanju snijega sa javnih parkirališta u užem jezgru grada Tuzle.
Napominjemo, da su uposlenici sektora za održavanje javnih parkirališta odpočeli sa čišćenjem snijega i leda u petak, 14.12.2018. godine.
Dana, 19.12.2018. godine, izvršeno je čišćenje javnih parkirališta u ulici Albina i Franje Herljevića, 20.12.2018. godine, izvršeno je čišćenje javnih parkirališta u ulici Turalibegova (ispred zgrade Cipelići).
U toku je čišćenje javnog parkirališta u ulici Patriotske lige.

Obavjest o stanju na javnim parkiralištima

Obavještavamo sve korisnike naših usluga da se intenzivno radi na uklanjanju snijega sa javnih parkirališta u užem jezgru grada Tuzle. Uposlenici sektora za održavanje javnih parkirališta su odpočeli sa čišćenjem snijega u petak, 14.12.2018. godine i nastavljaju sa aktivnostima uklanjanja snijega i sa ostalih javnih parkirališta pod naplatom.