Od 01.06 do 31.08. počinje naplata parkirališta i nedjeljom na dva javna parkirališta Grada Tuzla

Obavještvamo sve korisnike naših usluga, da je prema odluci o izmjenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima na području Grada Tuzla, donesena odluka o naplati parkiranja i nedjeljom, i to na javnim parkiralištima “Jezero Zapad” i “Jezero Istok” u periodu od 01.06. do 31.08. tekuće godine.
Također napominjemo da se predmetna odluka ne odnosi na ostala javna parkirališta pod naplatom Grada Tuzla.

Obavjest o stanju na javnim parkiralištima

Obavještavamo sve korisnike naših usluga da se intenzivno radi na uklanjanju snijega sa javnih parkirališta u užem jezgru grada Tuzle. Uposlenici sektora za održavanje javnih parkirališta su odpočeli sa čišćenjem od ranih jutarnjih sati i nastavljaju sa aktivnostima uklanjanja snijega i sa ostalih javnih parkirališta pod naplatom.

Trenuto očišćena javna parkirališta su :
-Gradina 1;
-Gradina 2;
-Trg Slobode;
-Jezero zapad;
-Trg Slobode;
-ulica Slatina;
-Albina i Franje Herljevića;
-Merkator;

-Titanik;
-Dom zdravlja;
-Dom armije;
-NLB;
-Cipelići
-Kula F i G;

 

Informacija o prestanku naplate parkirališta nedjeljom na dva javna parkirališta Grada Tuzla

Obavještavamo korisnike naših usluga da danas, 31.08.2017. godine, prestaje naplata i  nedjeljom na dva javna parkirališta i to na zatvorenom javnom parkiralištu Jezero Zapad i javnom parkiralištu Jezero Istok, koje se nalazi iz INA benzinske pumpe.

Napominjemo da je prema odluci o izmjenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima na području Grada Tuzla, donesena odluka o naplati parkiranja i nedjeljom, i to na javnim parkiralištima “Jezero Zapad” i “Jezero Istok” u periodu od 01.06. do 31.08. tekuće godine. VEZA – OBAVJEST O NAPLATI NEDJELJOM

 

Od 01.06 do 31.08. počinje naplata parkirališta i nedjeljom na dva javna parkirališta Grada Tuzla

Obavještvamo sve korisnike naših usluga, da je prema odluci o izmjenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima na području Grada Tuzla, donesena odluka o naplati parkiranja i nedjeljom, i to na javnim parkiralištima “Jezero Zapad” i “Jezero Istok” u periodu od 01.06. do 31.08. tekuće godine.
Također napominjemo da se predmetna odluka ne odnosi na ostala javna parkirališta pod naplatom Grada Tuzla.

Obavjest o početku naplate na javnom parkiralištu u ulici Aleja Alije Izetbegovića

Od srijede, 03.05.2017. godine, počinje naplata parkiranja na javnom parkiralištu koje se nalazi u ulici Aleja Alije Izetbegovića, od NLB Banke do križanja sa ulicom ZAVNOBIH-a.
Predmetno parkiralište je kategorisano u ZONU “2” sa radnim vremenom od 07:00 do 16:00 časova.

Cijena parkiranja za 1 sat za ZONA “2” – 0,50KM
Cijena dnevne karte za ZONA “2” – 4,00KM

Cijena mjesečne karte za ZONA “2” – 40,00KM
Cijena godišnje karte za ZONA “2” – 400,00KM

Cijena povlaštene/stanarske karte, godišnje za ZONU “2” – 80,00KM
Cijena povlaštene/stanarske karte, mjesečna za ZONU “2” – 10,00KM