Obustava saobraćaja jedne saobraćajnice u ulici Džemala Bijedića

Danas, 16.04.2019. godine, uposlenici JKP Komunalac vršiti će redovno orezivanje drveća u ulici Džemala Bijedića. U tu svrhu će doći do potpune obustave saobraćaja jedne saobraćajice na dijelu na kojem se budu vršili radovi orezivanja, i to iz pravaca sjeverne sobraćajnice prema ulici Aleja Alije Izetbegovića. Molimo korisnike javnih parkirališta u predmetnoj ulici i ostale učesnike u saobraćaju da koriste alternativne saobraćajne pravce i dio parkirališta na kojem se ne vrše radovi.

Obavijest o stanju na javnim parkiralištima pod naplatom

Obavještavamo sve korisnike naših usluga da se intenzivno radi na uklanjanju snijega sa javnih parkirališta u užem jezgru grada Tuzle. Uposlenici sektora za održavanje javnih parkirališta su odpočeli sa čišćenjem snijega u jutarnjim satima, 03.01.2019. godine, i nastavljaju sa aktivnostima uklanjanja snijega i sa ostalih javnih parkirališta pod naplatom.
Trenuto očišćena javna parkirališta su :
-Albina i Franje Herljevića;
-Slatina;
-Gradina 1 i 2;
-Titanik;
-Merkator;
-NLB mali parking;
-NLB srednji parking;
-NLB veliki parking;
-Dom zdravlja;
-Klosterska ulica;
-Omega;
-Trg Slobode;
-Soni trg;