Obavjest o stanju na javnim parkiralištima

Obavještavamo sve korisnike naših usluga da se intenzivno radi na uklanjanju snijega sa javnih parkirališta u užem jezgru grada Tuzle. Uposlenici sektora za održavanje javnih parkirališta su odpočeli sa čišćenjem od ranih jutarnjih sati i nastavljaju sa aktivnostima uklanjanja snijega i sa ostalih javnih parkirališta pod naplatom.

Trenuto očišćena javna parkirališta su :
-Gradina 1;
-Gradina 2;
-Trg Slobode;
-Jezero zapad;
-Trg Slobode;
-ulica Slatina;
-Albina i Franje Herljevića;
-Merkator;

-Titanik;
-Dom zdravlja;
-Dom armije;
-NLB;
-Cipelići
-Kula F i G;

 

Informacija o prestanku naplate parkirališta nedjeljom na dva javna parkirališta Grada Tuzla

Obavještavamo korisnike naših usluga da danas, 31.08.2017. godine, prestaje naplata i  nedjeljom na dva javna parkirališta i to na zatvorenom javnom parkiralištu Jezero Zapad i javnom parkiralištu Jezero Istok, koje se nalazi iz INA benzinske pumpe.

Napominjemo da je prema odluci o izmjenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima na području Grada Tuzla, donesena odluka o naplati parkiranja i nedjeljom, i to na javnim parkiralištima “Jezero Zapad” i “Jezero Istok” u periodu od 01.06. do 31.08. tekuće godine. VEZA – OBAVJEST O NAPLATI NEDJELJOM

 

Od 01.06 do 31.08. počinje naplata parkirališta i nedjeljom na dva javna parkirališta Grada Tuzla

Obavještvamo sve korisnike naših usluga, da je prema odluci o izmjenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima na području Grada Tuzla, donesena odluka o naplati parkiranja i nedjeljom, i to na javnim parkiralištima “Jezero Zapad” i “Jezero Istok” u periodu od 01.06. do 31.08. tekuće godine.
Također napominjemo da se predmetna odluka ne odnosi na ostala javna parkirališta pod naplatom Grada Tuzla.

Obavjest o početku naplate na javnom parkiralištu u ulici Aleja Alije Izetbegovića

Od srijede, 03.05.2017. godine, počinje naplata parkiranja na javnom parkiralištu koje se nalazi u ulici Aleja Alije Izetbegovića, od NLB Banke do križanja sa ulicom ZAVNOBIH-a.
Predmetno parkiralište je kategorisano u ZONU “2” sa radnim vremenom od 07:00 do 16:00 časova.

Cijena parkiranja za 1 sat za ZONA “2” – 0,50KM
Cijena dnevne karte za ZONA “2” – 4,00KM

Cijena mjesečne karte za ZONA “2” – 40,00KM
Cijena godišnje karte za ZONA “2” – 400,00KM

Cijena povlaštene/stanarske karte, godišnje za ZONU “2” – 80,00KM
Cijena povlaštene/stanarske karte, mjesečna za ZONU “2” – 10,00KM

 

 

Obavijest o uklanjanju snijega i leda sa javnih parkirališta

Obavještavamo sugrađane korisnike naših usluga, da uposlenici sektora za održavanje i sektora parkiranja JKP “Saobraćaj i kominikacije-Tuzla” doo Tuzla, intenzivno vrše uklanjanje snijega i leda sa javnih parkirališta pod naplatom Grada Tuzla.
Također napominjemo da se s obzirom na vremenske uslove i visoke temperaturne minuse, otežano vrši uljanjanje zaostalog snijega i leda sa svih javnih parkirališta pod naplatom Grada Tuzla.

Obavijest o uklanjanju snijega sa javnih parkirališta

Obavještavamo sve korisnike naših usluga da je sa parkirališta Jezero Zapad u centru grada u potpunosti uklonjen snijeg, i uposlenici sektora za održavanje nastavljaju sa aktivnostima uklanjanja snijega i sa ostalih javnih parkirališta pod naplatom.
Cijena usluga naplate parkiranja ostaje ne promjenjena i vrši se po ustanjenom cijenovniku.

Obavjest o naplati parkiranja za vrijeme novogodišnjih praznika

Ovim putem obavještavamo sve sugrađane, korisnike naših usluga, da se u subotu 31.12.2016. godine., nakon 16 sati, neće vršiti naplata parkiranja na zatvorenom javnom parkiralištu Jezero Zapad.

Također, obavještavamo javnost da se na osnovu odluke Vlade FBiH kojom su proglašeni neradni dani u Federaciji BiH, ponedjeljak 02.01. i utorak 03.01.2017. godine, naprijed navedenim danima neće vršiti naplata parkiranja na javnim parkiralištima na području grada Tuzla.