Obavjest o izmjeni radnog vremena JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o. Tuzla

Prema naredbama i preporukama Kriznog štaba Tuzlanskog kantona, JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o. Tuzla, uvodi privremene izmjene rada sa strankama, i to na način:

– Administrativne prostorije na adresi Trg Stara tržnica bb, su otvorene za rad sa strankama od ponedjeljka do petka, od 07:30 do 14:00 sati.

– Prodaja mjesečnih, godišnjih i povlaštenih stanarskih parking karti se vrši u prostorijama INFO CENTRA, od ponedjeljka do petka, od 08:00 do 12:00 sati.

Sve informacije vezane za prodaju ovih parking karti moguće je dobiti na broj telefona 062 336 415.