Odluke o rezultatima okončanih postupaka javnih nabavki za 2020. godinu

Na linkovima ispod možete pogledati odluke o rezultatima:

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT – 1 Nabavka usluga održavanja vozila za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla

Odluka o poništenju postupka javne nabavke za LOT – 2 Nabavka usluga održavanja vozila za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla

Odluka o poništenju postupka javne nabavke za Nabavka usluga održavanja vozila za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavka i isporuku novog teretnog motornog vozila za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavka i isporuku novog putničkog motornog vozila za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla

Odluka o poništenju postupka javne nabavke za Nabavka usluga održavanja vozila za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku boje za signalizaciju za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla

Odluka o dodjeli ugovora za nabavku usluge održavanja vozila koja se nalaze u garantnom roku za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla