Obavjest o prijavi kvarova na sistemu javne rasvjete Grada Tuzla


U cilju efikasnijeg otklanjanja kvarova na sistemu javne rasvjete Grada Tuzla, obavještavamo sugrađane da sve kvarove na sistemu javne rasvjete mogu prijaviti putem povjerenika mjesnih zajednica Grada Tuzla, ili na broj telefona Društva: +387 35 360 888.