Odluke o rezultatima okončanih postupaka javnih nabavki za 2015. godinu

Na linkovima ispod možete pogledati odluke o rezultatima:

Konkurentski postupak za nabavku i isporuku Grafičkih usluga i promotivnog materijala
Konkurentski postupak za nabavku i isporuku Goriva za potrebe JKP”Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla
Konkurentski postupak nabavka i isporuka Termo rolni za parking aparate i fiskalne uređaje
Konkurentski postupak za usluge Osiguranja imovine, opreme, radnika i vozila za potrebe JKP”Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla
Odluka o poništenju postupak za nabavku i isporuku Materijala za iscrtavanje horizontalne signalizacije za potrebe JKP”Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla

Odluka o rezultatima okončanog postupka javne nabavke i izboru najpovoljnijeg ponuđača – konkurentski zahtjev za nabavku i isporuku horizontalne signalizacije za potrebe JKP ,,Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o rezultatima okončanog postupka javne nabavke i izboru najpovoljnijeg ponuđača – konkurentski zahtjev za nabavku i isporuku elektronskih računara i ostale elektronske opreme za potrebe JKP ,,Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o rezultatima okončanog postupka javne nabavke i izboru najpovoljnijeg ponuđača – konkurentski zahtjev za nabavku i isporuku Znakova za vertikalnu signalizaciju za potrebe JKP ,,Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o rezultatima okončanog postupka javne nabavke i izboru najpovoljnijeg ponuđača – konkurentski zahtjev za nabavku i isporuku Goriva za potrebe JKP” Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o rezultatima okončanog postupka javne nabavke i izboru najpovoljnijeg ponuđača – konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za izradu projektne dokumentacije “Izmjena i dopuna Glavnog projekta parkirališta uz Bolnički kompleks Gradina u Tuzli na lokaciji sjeverno od objekta Plave Bolnice” za potrebe JKP” Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla