Završene aktivnosti u prvoj sedmici radne grupe “Pješak”

Dana, 17.10.2014. godine, završena je prva sedmica aktivnosti „Školskih patrola“ za 2014. godinu, u organizaciji radne grupe „Pješak“.
Učenici su juče i danas, zajedno sa službenicima policije zaduženih za rad policije u zajednici, policijskih stanica Istok, Zapad i Centar, dijeljenjem edukativnih letaka educirali učesnike u saobraćaju o posljedicama prekršaja koje su učinili.
Edukativni letci, pripremljeni u saradnji sa MUP TK, PU Tuzla sadrže članove zakona koji propisuju sankcije za najčešće saobraćajne prekršaje.

Učenici četvrtog i petog razreda J.U.O.Š. „Centar“: Zara Kapidžić i Amel Aliji, na pješačkom prelazu kod osnovne škole “Centar” u ulici Kulina bana i na raskrsnici “kod Crveni 7” zajedno sa službenicima policijske stanice Centar – Ranko Josić i Nedžad Bajrić, upozoravili pješake na eventualne prekršaje dijeljeći im pritom edukativne letke.

Učenici petog razreda J.U.O.Š. „Miladije“: Ajla Riđešić i Estin Zakomac, su na južnoj saobraćajnici u ulici Bosne Srebrene kod „Željezničke stanice“ zajedno sa službenicima policijske stanice Zapad – Nermina Pavljašević, Fuad Imamović i Ivica Pranjić, upozoravili učesnike u saobraćaju na eventualne prekršaje dijeljeći im pritom edukativne letke.

Učenica četvrtog razreda J.U.O.Š. „Centar“: Amina Zaimović, zajedno sa službenicima policijske stanice Centar – Ranko Josić i Nedžad Bajrić na pješačkom prelazu kod osnovne škole “Centar” u ulici Kulina bana i na raskrsnici “kod Crveni 7”, upozoravili pješake na eventualne prekršaje dijeljeći im pritom edukativne letke.

Učenica četvrtog razreda J.U.O.Š. „Miladije“: Lejla Divović i Arnel Džulović, zajedno sa službenikom policijske stanice Zapad – Senajid Soljankić, u ulici “XVIII hrvatske brigade”, upozoravili pješake na eventualne prekršaje dijeljeći im pritom edukativne letke.

Na priloženim slikama možemo vidjeti da su i građani zadovoljni radom  „školskih patrola“ pa traže i fotografisanje sa njima: