Kraj aprilskog ciklusa akcije radne grupe “Pješak” za 2018. godinu

Dana, 26.04.2018.godine, završen je aprilski  ciklus radne grupe “Pješak”, koji je trajao tri sedmice, a u toku svake sedmice po dvije osnovne škole iz područja koje obuhvataju policijske stanice Centar, Istok i Zapad su obavljale aktivnosti kontrole poštovanja saobraćajnih propisa usmjerene na podizanje nivoa saobraćajne kulture u našem gradu.
Fotografije sa aktivnosti radne grupe pješak za mjesec April:

 

Obavještenje o početku aktivnosti radne grupe „Pješak“ za 2018.godinu

Danas, 09.04.2018. godine, počinje novi ciklus aktivnosti radne grupe ”PJEŠAK” za 2018. godinu, koje su vezane za rad ”školskih patrola” s ciljem upozoravanja učesnika u saobraćaju na njihove eventualne prekršaje.
Radna grupa “PJEŠAK” formirana je 30. marta 2011. godine u cilju sprovođenja aktivnosti usmjerenih na povećanje sigurnosti pješaka, a sačinjavaju je predstavnici JKP ”Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o., Policijskih stanica Policijske uprave Tuzla (inspektori za saobraćaj i policajci za rad sa zajednicom) i Aktiva direktora osnovnih škola Grada Tuzla.
Članovi „školskih patrola“ su dječaci i djevojčice, učenici 4. i 5. razreda osnovnih škola Grada Tuzla. Prethodne aktivnosti „školskih patrola“ bile su vezane za upozoravanje pješaka koji počine prekršaj, na opasnosti i posljedice njihovih postupaka, upozoravanje vozača na obavezno korištenje sigurnosnih pojaseva, zabranu korištenja mobilnih telefona u toku vožnje, obavezu korištenja sjedalica za bebe vozačima koji voze djecu mlađu od 5 godina u automobilu i radarske kontrole brzine kretanja automobila, te dijeljenje edukativnih letaka u pratnji službenika zaduženih za rad sa zajednicom policijskih stanica Istok, Centar i Zapad.

Za April 2018. godine planirane su aktivnosti za slijedeće osnovne škole:

-OŠ „Solina“,
-OŠ „Simin Han“,
-OŠ „Centar“,
-OŠ „Jala“,
-OŠ „Mejdan“,
-OŠ „Miladije“.

Učešćem u ”školskim patrolama” kod učenika se razvija osjećaj odgovornosti i oni na taj način uče važnost poštivanja saobraćajnih pravila i propisa. U isto vrijeme ostali pješaci imaju priliku naučiti dijelove Zakona o osnovama bezbjednosti u saobraćaju, koji se odnose na njih i podsjetiti se na opasnosti koje prate neodgovorno ponašanje u saobraćaju.
Sve informacije i redovne izvještaje o radu “školskih patrola” moći ćete pronaći na službenoj internet stranici JKP “Saobraćaj i komunikacije – Tuzla” d.o.o Tuzla www.siktz.ba.

Obavjest o stanju na javnim parkiralištima

Obavještavamo sve korisnike naših usluga da se intenzivno radi na uklanjanju snijega sa javnih parkirališta u užem jezgru grada Tuzle. Uposlenici sektora za održavanje javnih parkirališta su odpočeli sa čišćenjem od ranih jutarnjih sati i nastavljaju sa aktivnostima uklanjanja snijega i sa ostalih javnih parkirališta pod naplatom.

Trenuto očišćena javna parkirališta su :
-Gradina 1;
-Gradina 2;
-Trg Slobode;
-Jezero zapad;
-Trg Slobode;
-ulica Slatina;
-Albina i Franje Herljevića;
-Merkator;

-Titanik;
-Dom zdravlja;
-Dom armije;
-NLB;
-Cipelići
-Kula F i G;

 

Obavještenje o prekidu rada semaforske signalizacije na raskrsnici “Bulevar”

Obavještavamo sugrađane učesnike u saobraćaju, da će danas 12.03.2018. godine, doći do privremenog gašenja semaforske signalizacije na raskrsnici “Bulevar” od 12:00 do 15:00 sati, zbog prekida ili ograničenja isporuke električne energije zbog planiranih isključenja, odnosno ograničenja radi održavanja, remonta, priključenja novih kupaca, kao i drugih investicijskih radova.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da voze oprezno pomenutom raskrsnicom i obrate pažnju na svoju sigurnost, kao sigurnost pješaka i ostalih učesnika u saobraćaju.

Obavještenje o prekidu rada semaforske signalizacije na raskrsnici kod “Male pijace”

Obavještavamo sugrađane učesnike u saobraćaju, da će danas 07.03.2018. godne, doći do privremenog gašenja semaforske signalizacije na raskrsnici kod “Male pijace” od 09:30 do 11:00 sati, zbog prekida ili ograničenja isporuke električne energije zbog planiranih isključenja, odnosno ograničenja radi održavanja, remonta, priključenja novih kupaca, kao i drugih investicijskih radova.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da voze oprezno pomenutom raskrsnicom i obrate pažnju na svoju sigurnost, kao sigurnost pješaka i ostalih učesnika u saobraćaju.

Obavještenje o prekidu rada semaforske signalizacije na raskrsnici “BKC”

Obavještavamo sugrađane učesnike u saobraćaju, da će danas 05.03.2018. godne, doći do privremenog gašenja semaforske signalizacije na raskrsnici “BKC” od 11:00 do 14:00 sati, zbog prekida ili ograničenja isporuke električne energije zbog planiranih isključenja, odnosno ograničenja radi održavanja, remonta, priključenja novih kupaca, kao i drugih investicijskih radova.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da voze oprezno pomenutom raskrsnicom i obrate pažnju na svoju sigurnost, kao sigurnost pješaka i ostalih učesnika u saobraćaju.