Zaštita pješačke zone

U periodu od 03.03. do 15.03.2017. godine, uposlenici sektora za održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije JKP ”Saobraćaj i komunikacije – Tuzla” d.o.o. Tuzla, su izvršili obnavljanje zaštitnih stubića i polulopti na više lokacija grada Tuzla, kao i obnavljanje usporivača brzine za motorna vozila u naselju Tušanj.