Održavanje vertikalne signalizacije

U periodu od 02.03. do 16.03.2017. godine, uposlenici sektora za održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla, su izvršili obnavljanje i ugradnju vertikalne signalizacije na više lokacija Grada Tuzla.