Husino – prekid javne rasvjete

Obavještavamo građane da će u narednom periodu, a do okončanja radova izmješanju elektronaponskih kablova, dolaziti do prekida u radu javne rasvjete na području koje gravitira raskrsnici magistralnog puta M18 sa ulicama Zvonka Cerića, Husinske bune i Husinske partizanske čete.