Odluke o rezultatima okončanih postupaka javnih nabavki za 2017. godinu

Na linkovima ispod možete pogledati odluke o rezultatima:

Odluka o poništenju postupka za javnu nabavku nabavka i isporuka vozila za posebne namjene – autokorpe za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku nabavka i isporuka naftnih derivata, goriva za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku za nabavku i isporuku Opreme za sistem parkiranja za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku za nabavku i isporuku osiguranja za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku za nabavku i isporuku traka za štampače za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku za nabavku i isporuku znakova i opreme za vertikalnu signalizaciju za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: nabavka i isporuka boje za signalizaciju (boje za označavanje puteva) za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: nabavka i isporuka Rasvjetne opreme (LED svjetiljke) za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: nabavka i isporuka Rasvjetne opreme (Sijalice, prigusnice, upaljaci i konvencionalne svjetiljke) za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: nabavka i isporuka Rasvjetne opreme (Stubovi i konzole) za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: nabavka i isporuka Rasvjetne opreme (Uklopni satovi) za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o poništenju postupka za javnu nabavku nabavku i isporuku Rasvjetne opreme (LED svjetiljke) za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: nabavka i isporuka naftnih derivata, ukapljenog naftnog plina za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla