Izvršeno obnavljanje vertikalne signalizacije

U peroidu od 01.12. do 09.12.2015. godine, uposlenici sektora za održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije JKP ”Saobraćaj i komunikacije – Tuzla” d.o.o. Tuzla, izvršili su obnavljanje vertikalne signalizacije na više lokacija.