Postupak blokiranja i deblokiranja vozila

U slučaju da vozač nepropisno parkira svoje vozilo na javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata parkiranja, uposlenici JKP ”Saobraćaj i komunikacije – Tuzla” imaju pravo da izvrše blokadu takvog vozila.

Ekipa za blokiranje i deblokiranje vozila izdaje nalog za blokiranje vozila nakon izvršenog blokiranja, ostavlja obavještenje o blokiranju i upute o plaćanju deblokiranja vozila na vjetrobransko staklo, koje sadrži upute za vozača, šta treba da učini da bi vozilo bilo deblokirano. Čitav proces blokiranja se fotografiše i pravi se videozapis.
Ako je Vaše vozilo blokirano treba da pozovete telefonski broj: 035-246-666 i ekipa za blokiranje i deblokiranje dolazi na lice mjesta i vrši deblokiranje vozila.

Naknadu za deblokiranje možete:

a) platiti odmah

b) platiti u roku od 8 dana

c) ne platiti nikako

a) Naknadu za deblokiranje vozila je moguće uplatiti na parking automatu.

b) Ukoliko se desi da vlasnik vozila u datom trenutku nema novaca, moguće je naknadno izvršiti uplatu u prostorijama preduzeća. Rok za naknadno plaćanje je 8 dana. Ukoliko se vlasnik ne pojavi za to vrijeme, predmet se prosljeđuje Službi za inspekcijske poslove, koja pokreće prekršajni postupak.

c) Kad vlasnik vozila odbije da plati nadoknadu za deblokiranje, vozilo se deblokira na zahtjev vlasnika, ali se i sačinjava izvještaj o počinjenom prekršaju koji se prosljeđuje Službi za inspekcijske poslove, koja potom pokreće prekršajni postupak.

U svakom od ova tri slučaja Vaše vozilo se deblokirao odmah po pozivu.

Ako se vlasnik vozila ne javi do kraja radnog vremena (22h), uređaji za blokiranje vozila se uklanjaju kako vozilo ne bi ostalo blokirano preko noći. Nadoknada za deblokiranje, u tom slučaju, se plaća u prostorijama preduzeća.