Parkirališta za bicikla i motocikla u našem gradu

Jedna od novosti kojom se JKP “Saobraćaj i komunikacije – Tuzla” d.o.o. Tuzla može pohvaliti je organiziranje parkirališta za motocikle i bicikle.
Parkirališta za bicikla su postavljena na 4 lokacije u centru grada: na Solnom trgu i u ulicama Turalibegova, Pozorišna i Ul. Đorđa Mihajlovića. Lokacije su izabrane na osnovu praćenja dosadašnje prakse parkiranja bicikala naših sugrađana.

  
  
  
  

Radi velikog broja naših sugrađana, koji svakodnevno voze motocikle, na prostoru parkirališta Cipelici i u ulicama Turalibegova i Pozorišna iscrtana su parking mjesta za motocikle. Sva parkirališta su adekvatno označena saobraćajnim znakovima.

  
  
  
  

Odmah treba naglasiti da neće biti zahtijevana nikakva naknada za korištenje navedenih parking mjesta. Jedini cilj ove akcije je promovisanje vožnje bicikla ili motocikla, te uređenje našeg grada.
Navedena parkirališta su postavljena upravo u centru grada, kako bi potakli sugrađane da, za svakodnevni odlazak u grad, koriste alternativna prevozna sredstva. Povećano korištenje bicikala i motocikala će u budućnosti uticati na smanjenje saobraćajne gužve i zagađenja životne okoline.