Pripreme OŠ “Mejdan” za saobraćajno – obrazovno takmičenje

U subotu, 14.04.2011. godine, održana je priprema  učenika OŠ “Mejdan”, za praktični dio predstojećeg 16. saobraćajno – obrazovnog takmičenja učenika osnovnih škola općine Tuzla.
U pratnji svog nastavnika, budući takmičari su imali priliku testirati svoje biciklističke sposobnosti na poligonu, postavljenom na parkiralištu ”Panonsko jezero – Istok”. Učenici koji su prisustvovali treningu su:
Ribić Adi
– Čikarić Danijela
– Vahid Karić
– Amer Mukić
– Lejla Vejsilović