Odluke o rezultatima okončanih postupaka javnih nabavki za 2023. godinu

Na linkovima ispod možete pogledati odluke o rezultatima:

(1) Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: nabavka i isporuka kablova od optičkih vlakana za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla

(2) Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: nabavka i isporuka goriva za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla

(3) Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: nabavka i isporuka metalni stubovi i konzole za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla

(4) Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: nabavka i isporuka elektronaponskih kablova za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla

(5) Odluka o poništenju za javnu nabavku: nabavka i isporuka mašine za niskogradnju (Mašina za iscrtavanje) za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla

(6) Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: nabavka i isporuka specijalnog vozila “PAUK” za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla

(7) Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: nabavka i isporuka saobraćajnih znakova za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla

(8) Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: nabavka i isporuka materijala za horizontalnu signalizaciju za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla

(9) Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: nabavka i isporuka električne opreme, potrepština i pribora za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla

(10) Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: nabavka i isporuka mašine za niskogradnju (mašine za iscrtavanje) za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla

(11) Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: nabavka i isporuka novog putničkog motornog vozila za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla

(12) Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: nabavka za izvođenje radova izgradnje javnog parkirališta Muzička škola – Jezero Zapad za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla

(13) Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: nabavka i isporuka AB stubova za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla

(14) Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: nabavka i isporuka rasvjetne opreme (LED reflektorskih svjetiljki) za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla

(15) Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: nabavka i isporuka osiguranja za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla

(16) Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: za izvođenje građevinskih radova održavanja u niskogradnji za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla

(17) Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: usluga pristupa i korištenja platforme za upravljanje, kontrolu i naplatu usluge parkiranja putem pametnih uređaja i proširenih servisa pametnog Grada za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla

(18) Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: usluga pristupa i korištenja platforme za upravljanje, kontrolu i naplatu usluge parkiranja putem pametnih uređaja i proširenih servisa pametnog Grada za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla

(19) Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: nabavka, isporuka i ugradnja garažnih vrata u za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla

(20) Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: nabavka i isporuka različitih proizvoda za dekoraciju za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla

(21) Odluka o poništenju postupka za javnu nabavku: nabavka i isporuka Rasvjetne opreme (LED cestovne svjetiljke) za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla

(22) Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izgradnju poligona za obuku vozača za potrebe JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla