Održavanje horizontalne signalizacije Grada Tuzla

Uposlenici sektora za održavanje horizontalne, vertikalne i semaforske signalizacije JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o. Tuzla, su na području Grada Tuzla u protekloj sedmici nastavili sa iscrtavanje horizontalne signalizacije, u naseljima Mandići, Bukinje, Husino i raskrsnica kod Soda so.