Obavjest o izmjeni načina naplate i radnog vremena za javno parkiralište Prigradska autobuska stanica

Obavještavamo korisnike naših usluga da je dana, 02.12.2022. godine, završena rekonstrukcija javnog parkirališta Prigradska autobuska stanica, te je došlo do izmjene iz zatvorenog u otvoreno javno parkiralište.

Takođe, napominjemo da će se u narednom periodu naplata vršiti od 07.00 do 22.00 sata, a naplata će se vršiti isključivo putem parking aparata i SMS naplate parkirališta.

Rekonstrukcijom je povećan kapacitet na 200 parkirnih mjesta, i regulisano je kretanje motornih vozila, tačnije ulaz koji se nalazi kod Sonilux, i izlaz koji se nalazi kod Srpske pravoslavne crkve.

Molimo korisnike naših usluga, da obavezno poštuju kretanje motornih vozila na osnovu postavljene horizontalne i vertikalne signalizacije, koja je postavljena na kompletnom području javnog parkirališta Prigradska autobuska stanica.

Obavjest o neradnim danu

Obavještavamo sve korisnike naših usluga da u skladu sa odredbama Zakona o praznicima, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je donijelo odluku da je petak, 25. novembar 2022. godine neradni dani, te državni organi, preduzeća i druga pravna lica neće raditi, s tim u vezi prostorije InfoPult i administrativne prostorije JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” doo Tuzla, neće radit, niti će se tog dana vršiti naplata korištenja javnih parkirališta Grada Tuzla.

Obavještenje o radovima na sanaciji zatvoreno parkiralište “Prigradska autobuska stanica”

Obavještavamo korisnike naših usluga da će od sutra, 02.11.2022. godine, na lokaciji zatvoreno parkiralište “Prigradska autobuska stanica” vršit ce se radovi na sanaciji parkirališta, te će predmetno parkiralište biti zatvoreno za korištenje.

Molimo korisnike naših usluga na razumjevanje, te da se koriste alternativna parkirališta koja gravititaju u neposrednoj blizini, u Klosterakoj ulici i na lokaciji iza INA benzinske pumpe, parkiralište “Jezero Istok”.

Semaforska signalizacija na raskrsnici “Livnica” izvan funkcije

Obavještavamo sve sugrađane učesnike u saobraćaju da je dana, 14.10.2022. godine, došlo do kvara na semaforskom uređaju na raskrsnici “LIVNICA”.
Tačnije, kvar se desio na upravljačkom uređaju, a zbog prirode kvara njegovo otklanjanje će trajati duže, jer se čeka intervencija proizvođača.

Ovom prilikom, molimo vozače i pješake koji se kreću pomenutom raskrsnicom na povećan oprez!

Novi način plaćanja usluge parkiranja u Tuzli od 1. septembra

Od 1. septembra svi građani Tuzle, mogu koristiti rješenje pametnog parkinga koje omogućava plaćanje usluge parkiranja putem slanja SMS-a kao i korištenjem besplatne korisničke aplikacije za pamete uređaje.

Usluga Pametni parking svakako će biti značajna pomoć za vozače u potrazi za slobodnim parking mjestom i jednostavnim plaćanjem.

Korisnici će putem besplatne Android i IoS mobilne aplikacije „SmartParkBH“ jednostavno i brzo dobiti upute i automatsko navođenje kako doći do lokacije izabranog parkinga, platiti za korištene usluge, te imati kompletan historijski prikaz lokacija i plaćanja.

Kontrolu i nadzor naplate parking usluga vršit će parking kontrolori pomoću mobilne aplikacije „ControlPark“, koja u realnom vremenu omogućava uvid u trenutno stanje parkiranog automobila automatskim očitanjem registarskih tablica.

Upute za novi način plaćanja usluge parkiranja su istaknute na parking aparatima, a za plaćanje parkinga putem SMS-a potrebno je poslati korisnikovu registarsku oznaku vozila SMS-om na broj istaknut na parking aparatu, i to:

083 35 10 Satna karta ZONA 0
083 35 11 Satna karta ZONA 1
083 35 12 Satna karta ZONA 2
083 35 13 Dnevna karta ZONA 0
083 35 14 Dnevna karta ZONA 1
083 35 15 Dnevna karta ZONA 2