Kraj aprilskog ciklusa akcije radne grupe “Pješak” za 2016. godinu

Dana, 22.06.2016.godine, završen je aprilski  ciklus radne grupe “Pješak”, koji je trajao tri sedmice, a u toku svake sedmice po jedna osnovna škola iz područja koje obuhvataju policijske stanice Centar, Istok i Zapad je obavljala aktivnosti kontrole poštovanja saobraćajnih propisa usmjerene na podizanje nivoa saobraćajne kulture u našem gradu.
Fotografije sa druge i treće sedmice aktivnosti:

 

Završena je prva sedmica aprilskih aktivnosti radne grupe “PJEŠAK” za 2016. godinu

Dana 08.04.2016. godine, završena je prva sedmica aprilskih aktivnosti radne grupe „PJEŠAK“ za 2016. godinu.

Učenici osnovne škole “Solina” su ove sedmice, zajedno sa službenicima policije zaduženih za rad policije sa zajednicom, policijske stanice Istok, dijeljenjem edukativnih letaka educirali učesnike u saobraćaju o posljedicama prekršaja koje su učinili.
Edukativni letci, pripremljeni u saradnji sa MUP TK, PU Tuzla sadrže članove zakona koji propisuju sankcije za najčešće saobraćajne prekršaje.

Započele aktivnosti radne grupe “PJEŠAK” za 2016. godinu

U ponedjeljak, 04.04.2016. godine, započeo je novi ciklus „Školskih patrola“ za 2016. godinu, u organizaciji radne grupe „Pješak“.
Aprilske aktivnosti „Školskih patrola“ su započeli učenici osnovne škole Solina.

Tokom trajanja aprilskih aktivnosti radne grupe “PJEŠAK”, učenici 4. i 5. razreda osnovnih škola Grada Tuzla, će zajedno sa službenicima zaduženim za rad sa zajednicom policijskih stanica Istok, Centar i Zapad dijeljenjem edukativnih letaka educirali učesnike u saobraćaju o posljedicama prekršaja koje su učinili. Edukativni letci, pripremljeni u saradnji sa MUP TK, PU Tuzla sadrže članove zakona koji propisuju sankcije za najčešće saobraćajne prekršaje.

Fotografije prve sedmice aktivnosti “školskih patrola” će biti objavljene nakon završetka prve sedmice aktivnosti.

Obavještenje o početku aktivnosti radne grupe „Pješak“ za 2016.godinu

U ponedeljak, 04.04.2016. godine, počinje novi ciklus aktivnosti radne grupe ”PJEŠAK” za 2016.godinu, koje su vezane za rad ”školskih patrola” s ciljem upozoravanja učesnika u saobraćaju na njihove eventualne prekršaje.
Radna grupa “PJEŠAK” formirana je 30. marta 2011. godine u cilju sprovođenja aktivnosti usmjerenih na povećanje sigurnosti pješaka, a sačinjavaju je predstavnici JKP ”Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o., Policijskih stanica Policijske uprave Tuzla (inspektori za saobraćaj i policajci za rad sa zajednicom) i Aktiva direktora osnovnih škola Grada Tuzla.
Članovi „školskih patrola“ su dječaci i djevojčice, učenici 4. i 5. razreda osnovnih škola Grada Tuzla. Prethodne aktivnosti „školskih patrola“ bile su vezane za upozoravanje pješaka koji počine prekršaj, na opasnosti i posljedice njihovih postupaka, upozoravanje vozača na obavezno korištenje sigurnosnih pojaseva, zabranu korištenja mobilnih telefona u toku vožnje, obavezu korištenja sjedalica za bebe vozačima koji voze djecu mlađu od 5 godina u automobilu i radarske kontrole brzine kretanja automobila, te dijeljenje edukativnih letaka u pratnji službenika zaduženih za rad sa zajednicom policijskih stanica Istok, Centar i Zapad.

Za April 2016. godine planirane su aktivnosti za slijedeće osnovne škole:

-OŠ „Novi Grad“,
-OŠ „Brčanska Malta“,
-OŠ „Solina“.

Učešćem u ”školskim patrolama” kod učenika se razvija osjećaj odgovornosti i oni na taj način uče važnost poštivanja saobraćajnih pravila i propisa. U isto vrijeme ostali pješaci imaju priliku naučiti dijelove Zakona o osnovama bezbjednosti u saobraćaju, koji se odnose na njih i podsjetiti se na opasnosti koje prate neodgovorno ponašanje u saobraćaju.
Sve informacije i redovne izvještaje o radu “školskih patrola” moći ćete pronaći na službenoj internet stranici JKP “Saobraćaj i komunikacije – Tuzla” d.o.o Tuzla www.siktz.ba.

Završen je drugi ciklus aktivnosti „Školskih patrola“ za 2015. godinu

Dana 23.10.2015 godine, završena je treća sedmica aktivnosti „Školskih patrola“ koja je ujedno i zadnja sedmica drugog ciklus  za 2015. godinu.
Učenici su ove sedmice, zajedno sa službenicima policije zaduženim za rad policije u zajednici, policijske stanice Zapad, dijeljenjem edukativnih letaka educirali učesnike u saobraćaju o posljedicama prekršaja koje su učinili.
Edukativni letci, pripremljeni u saradnji sa MUP TK, PU Tuzla sadrže članove zakona koji propisuju sankcije za najčešće saobraćajne prekršaje.

Osnovna škola i učenici u trećoj sedmici aktivnosti:
OŠ „Mejdan“
Učenici četvrtog razreda: Mešić Tarik, Kesić Irma, Sinanović Asija, Hercegovac Haris, Biberović Ajdin i Neswati Arsen.
Na priloženim fotografijama možemo vidjeti da su i građani zadovoljni radom „školskih patrola“ pa traže i fotografisanje sa njima.

Započela je treća sedmica aktivnosti „Školskih patrola“ za oktobar 2015. godine

Dana 19.10.2015. godine, započela je treća sedmica aktivnosti „Školskih patrola“ za oktobar 2015. godinu, u organizaciji radne grupe „Pješak“.
Učenici osnovne škole „Mejdan“ će ove sedmice, zajedno sa službenikom policije zaduženim za rad policije u zajednici, policijske stanice Zapad, dijeljenjem edukativnih letaka educirali učesnike u saobraćaju o posljedicama prekršaja koje su učinili.
Edukativni letci, pripremljeni u saradnji sa MUP TK, PU Tuzla sadrže članove zakona koji propisuju sankcije za najčešće saobraćajne prekršaje.

Završena je druga sedmica aktivnosti „Školskih patrola“ za oktobar 2015. godine

Dana 16.10.2015 godine, završena je druga sedmica aktivnosti „Školskih patrola“ za oktobar 2015. godinu, u organizaciji radne grupe „Pješak“.
Učenici su ove sedmice, zajedno sa službenikom policije zaduženim za rad policije u zajednici, policijske stanice Centar, dijeljenjem edukativnih letaka educirali učesnike u saobraćaju o posljedicama prekršaja koje su učinili.
Edukativni letci, pripremljeni u saradnji sa MUP TK, PU Tuzla sadrže članove zakona koji propisuju sankcije za najčešće saobraćajne prekršaje.

Osnovna škola i učenici u drugoj sedmici aktivnosti:
OŠ „Sveti Franjo“
Učenici četvrtog razreda: Aličić Tarik, Bosankić Hena, Hadžimehmedović Irina i Džulabić Luka.
Na priloženim fotografijama možemo vidjeti da su i građani zadovoljni radom „školskih patrola“ pa traže i fotografisanje sa njima.

Drugi dan oktobarskih aktivnosti “školskih patrola” 2015

Povodom obilježavanja 04.oktobra, Svjetskog dana zaštite životinja, ispred J.U.O.Š “Novi Grad” Tuzla, je upriličen karneval životinja sa učenicima prvog razreda i malim drugarima iz obdaništa Aladin, Zeko, Kolibri i Snjeguljica, koji se kretao ulicama Tuzle u pratnji učesnika “Školskih patrola” i službenicima policije zaduženim za rad policije u zajednici PS Istok i Centar.

Započeo drugi ciklus aktivnosti “školskih patrola” za 2015 godinu.

U utorak 06.10.2015. godine, započeo je drugi ciklus „Školskih patrola“ u organizaciji radne grupe „Pješak“. Oktobarske aktivnosti „Školskih patrola“ su započeli učenici osnovne škole Slavinovići.
Učenici petog razreda razreda  J.U.O.Š. „Slavinovići“: Aldin Čajić i Ada Hidanović su u ulici Bulevar II korpusa Armije BiH, zajedno sa službenicima policije zaduženim za rad policije u zajednici PS Istok, dijeljenjem edukativnih letaka educirali učesnike u saobraćaju o posljedicama prekršaja koje su učinili. Edukativni letci, pripremljeni u saradnji sa MUP TK, PU Tuzla sadrže članove zakona koji propisuju sankcije za najčešće saobraćajne prekršaje.

Obavjest o početku drugog ciklusa aktivnosti radne grupe „Pješak“

Prva_strana_letka

U utorak, 06.10.2015. godine, započinje drugi ciklus aktivnosti radne grupe ”PJEŠAK” za 2015.godinu, koje su vezane za rad ”školskih patrola” s ciljem upozoravanja učesnika u saobraćaju na njihove eventualne prekršaje.
Radna grupa “PJEŠAK” formirana je 30. marta 2011. godine u cilju sprovođenja aktivnosti usmjerenih na povećanje sigurnosti pješaka, a sačinjavaju je predstavnici JKP ”Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o., Policijskih stanica Policijske uprave Tuzla (inspektori za saobraćaj i policajci za rad sa zajednicom) i Aktiva direktora osnovnih škola općine Tuzla.
Članovi „školskih patrola“ su dječaci i djevojčice, učenici 4. i 5. razreda osnovnih škola Grada Tuzla. Prethodne aktivnosti „školskih patrola“ bile su vezane za upozoravanje pješaka koji počine prekršaj, na opasnosti i posljedice njihovih postupaka, upozoravanje vozača na obavezno korištenje sigurnosnih pojaseva, zabranu korištenja mobilnih telefona u toku vožnje, obavezu korištenja sjedalica za bebe vozačima koji voze djecu mlađu od 5 godina u automobilu i radarske kontrole brzine kretanja automobila, te dijeljenje edukativnih letaka u pratnji pripadnika saobraćajnih patrola policijskih stanica Istok, Centar i Zapad.

Za Oktobar 2015. godine planirane su aktivnosti za slijedeće osnovne škole:

-OŠ „Slavinovići“;
-OŠ „Sveti Franjo“;
-OŠ „Mejdan“;

Učešćem u ”školskim patrolama” kod učenika se razvija osjećaj odgovornosti i oni na taj način uče važnost poštivanja saobraćajnih pravila i propisa. U isto vrijeme ostali pješaci imaju priliku naučiti dijelove Zakona o osnovama bezbjednosti u saobraćaju, koji se odnose na njih i podsjetiti se na opasnosti koje prate neodgovorno ponašanje u saobraćaju.
Sve informacije i redovne izvještaje o radu “školskih patrola” moći ćete pronaći na službenoj internet stranici JKP “Saobraćaj i komunikacije – Tuzla” d.o.o Tuzla.